Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering (ALV)

Datum : 21 maart
Tijd      : 20.00h
Locatie: De Verbinding

Beste leden van EC Durabel,

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering van Energiecoöperatie Durabel. Hieronder vindt u de agenda.

 1. Opening, vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Concept-notulen ALV 2 November 2023
 4. Stand van zaken, onder meer:
  • Wolddak 1
  • Wolddak 2
  • Overige projecten
  • Leden
 5. Financieel jaarverslag 2023
 6. Verslag kascommissie 2023
 7. Decharge bestuur
 8. Voordracht & Benoeming nieuw bestuurslid : Amy Dekker
 9. Rondvraag
 10. Sluiting