EnergieVanOns is de GROENSTE ENERGIELEVERANCIER in 2021 !!

voor de 4e keer op rij een 10 en bovenaan op de ranglijst

klik hier voor het WISE-rapport met de ranglijst van 2021

WISE = World Information Service on Energy

AHMS 25-01-2022

Energie VanOns

tot 20 april 2018 : Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD)

Coöperatief organisatiemodel

Energie VanOns, is de enige coöperatieve energieleverancier in het Noorden.

De coöperatie Energie VanOns kent slechts drie leden, de drie provinciale energiekoepels: De Groninger Energie Koepel (GrEK),  Ús Koöperaasje in Friesland, en De Drentse Koepel Energie-Initiatieven, afgekort “De Drentse KEI”.

Deze provinciale energiekoepels zijn zelf coöperaties. De leden van deze coöperaties zijn de lokale energiecoöperaties en energie-initiatieven in betreffende provincies.

Door dit coöperatief organisatiemodel hebben alle initiatieven en energiecoöperaties via hun koepelorganisatie inspraak op het (energie)beleid van Energie VanOns. Zo heeft EC Durabel inspraak in de GrEK en via de GrEK in Energie VanOns.

Het organisatiemodel ziet er als volgt uit:

Waar wil Energie VanOns naar toe?

Energie VanOns wil van onderop de transitie naar duurzame energievoorziening versnellen door de energievoorziening in het Noorden weer in eigen hand te nemen. Idealiter dus: lokaal duurzame energie opwekken èn weer lokaal afnemen. De opbrengsten uit de productie en levering van duurzame energie blijven zo binnen de eigen regio. Zo zorgen we er samen voor dat duurzame energie betaalbaar is, van en voor ons allemaal wordt, en de winsten niet meer verdwijnen naar grote buitenlandse energiemaatschappijen. We investeren op die wijze met energie in de leefbaarheid van onze dorpen, wijken en steden en zorgen we voor een duurzame toekomst.

Inkoopbeleid energie

Energie VanOns koopt alleen groene stroom in die o.a. door (postcoderoos) projecten van de aangesloten energiecoöperaties wordt geproduceerd. Dit levert een deel van de inkomsten van de energiecoöperaties. Daarvoor wordt een leveringscontract gesloten. Klanten van Energie VanOns krijgen alleen maar groene stroom geleverd.
Energie VanOns probeert zoveel mogelijk groen gas in te kopen en te leveren, maar dat nog maar beperkt mogelijk.

Wederverkopersvergoeding

De lokale energie-initiatieven en -coöperaties zijn wederverkopers van Energie VanOns. Zij werven klanten voor Energie VanOns. Voor iedere klant ontvangen de coöperaties € 75,- per jaar. Ook Durabel is wederverkoper van Energie VanOns en genereert daarmee inkomsten: hoe meer klanten Durabel aan Energie VanOns levert, des te hoger de inkomsten. Deze inkomsten gaan we gebruiken om de energietransitie in onze Wolden te versnellen door te investeren in nieuwe duurzame energie- en andere groene of sociale projecten. In de afgelopen jaren keerde Energie VanOns al meer dan € 500.000 aan de energiecoöperaties uit !

Klant worden van Energie VanOns: doet u mee ?!

Als u via Durabel klant wordt van Energie VanOns investeert u in onze eigen dorpen. U krijgt dan niet alleen lokale duurzame energie, maar u ondersteunt dan ook Durabel want voor iedere klant gaat er een jaarlijkse vaste bijdrage van € 75,- naar Durabel.
Dus door via Durabel over te stappen naar Energie VanOns als energieleverancier genereert u geld voor onze eigen lokale coöperatie en daarmee  voor onze eigen leefgemeenschap.

Ik kan mijn huidige energiecontract nog niet opzeggen, wat nu?

In dat geval kunt u wel gewoon lid worden van DURABEL, en deelnemen aan projecten, ook de PCR-projecten. DURABEL assisteert u bij het aanvragen van de vrijstelling van energiebelasting over uw zon- of winddelen. We kunnen daarvoor zo nodig ook een bijeenkomst voor organiseren. Na verloop van tijd stapt u over naar Energie VanOns, toch?!

Ik ben al klant van Energie VanOns via een andere energiecoöperatie en wil overstappen naar energiecoöperatie DURABEL, hoe doe ik dat?

Verstuur dan 2 mailtjes:

– 1e mail naar die energiecoöperatie en zeg uw steun op, en meldt dat u EC DURABEL verder gaat steunen.

– 2e mail naar klantenservice@energievanons.org en meldt dat u naar DURABEL wilt overstappen. Energie VanOns zorgt er dan voor dat de wederverkopersvergoeding voortaan naar DURABEL gaat.

Heeft u nog vragen?

Vul dan het contactformulier in met uw vragen of opmerkingen, waarna het bestuur u zo spoedig mogelijk antwoord geeft.

Geen vragen meer? Vul dan hieronder uw gegevens in en meld u aan.
Als u Energie VanOns als energieleverancier heeft kunt u overigens uw energieverbruik op hun website volgen.