Over Energie Coöperatie Durabel

Energie Coöperatie Durabel is een initiatief van een aantal bewoners uit Zuidwolde. Het doel is om zo veel mogelijk bewoners van zowel Zuidwolde als Noordwolde te stimuleren om over te gaan tot het gebruik maken van duurzame energie. Zij doen dit door het mogelijk te maken om niet zozeer eigen energieopwekkers te kopen (zoals zonnepanelen en windmolens) maar door collectief in te kopen.

Het ontstaan van Durabel

Na de voorlichtingsavond over energie van 12 oktober 2015 die door de Vereniging Plaatselijk Belang Zuidwolde (PBZ) in De Kern in Zuidwolde was georganiseerd in samenwerking met de Groninger Energie Koepel (GrEK) en Buurkracht, vormde zich de energiewerkgroep-PBZ. In het kader van de ontwikkeling van de dorpsvisie 2016-2020 werd op 14 maart 2016 door de voorzitter van de werkgroep Arnold Simons in een voordracht het belang van verduurzaming en de mogelijkheden daartoe verwoord. Na uitgebreide oriëntatie werd besloten tot het oprichten van een energiecoöperatie om zowel energiebesparing als energieproductie in Zuidwolde te stimuleren. Op 7 december 2016 werd in Het Anker in Zuidwolde een door de werkgroep georganiseerde bijeenkomst gehouden. Er waren zo’n 65 dorpsgenoten aanwezig. Gedeputeerde Nienke Homan overhandigde de startsubsidie van Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts (LEV) en onthulde de naam van de energiecoöperatie: DURABEL.

Op 12 januari 2017 werd een vervolgbijeenkomst gehouden waarbij bleek dat Noordwolde zich wilde aansluiten bij de Zuidwoldse initiatieven. Op 15 februari volgde een bijeenkomst inde Woldstee in Noordwolde om de samenwerking te bezegelen.

DURABEL

DURABEL is een Oudnederlands woord dat voor het eerst in 1624 voorkomt, waarschijnlijk uit het Frans (“durable”) of latijn (“durabilis”, “durare” =duren, “ibilbis” = -baar) komt, en sterk, blijvend, duurzaam betekent.

Het doel

DURABEL heeft een 5-jaren plan geformuleerd: laten we zorgen dat we over 5 jaar, in 2022 alleen nog maar zelf of samen stroom produceren of zeker groene stroom inkopen, en ons gasverbruik dan met 20% hebben verminderd. Het uiteindelijke doel is een energieneutraal Noord- en Zuidwolde in 2030. Dat lijkt ver weg, maar daar moeten we nu al over nadenken en stapsgewijs naar toe werken. Om te kunnen beoordelen of de doelen bereikt gaan worden, zullen eens in de paar jaar enquêtes worden gehouden in de twee dorpen.

Bestuur vanaf 21 april 2023

vacature, voorzitter
Wytse Brandsma, penningmeester
vacature, secretaris
Bert de Jonge, lid