Salderingsregeling

Bronnen:

Milieu Centraal en Rijksoverheid

Conclusies uit onderstaande gegevens:

– koop zsm zonnepanelen om nog zo lang mogelijk van de 100% saldering te kunnen genieten met daarna jarenlang grote financiële voordelen

– leen desnoods voor zonnepanelen zolang de rente laag is, laat je goed adviseren

– koop het vermogen dat past bij je (toekomstig) verbruik

– hou de ontwikkelingen rond de thuisopslag van energie in de gaten en investeer daar ook in zodat je onafhankelijk wordt van de energiereuzen en schommelingen in de stroomprijzen.

ga in ieder geval nooit zonnepanelen huren, want dan betaal je 1000-den euro’s teveel, dat is alleen verlies !!

De salderingsregeling is een subsidieregeling van de overheid. Deze subsidie heeft betrekking op verrekening van de stroom die je eigen zonnepanelen produceren met de stroom die je van je energieleverancier koopt.

Omdat de salderingsregeling vanaf 2023 wordt afgebouwd naar nul in 2031 is een duidelijk beeld van de gevolgen hiervan voor bezitters van zonnepanelen zeer gewenst. Dit is evenzeer van belang voor mensen die nog geen zonnepanelen hebben. Dit zou hen ertoe kunnen zetten om toch snel zonnepanelen aan te schaffen om nog zo lang mogelijk van de huidige 100% salderingsregeling en blijvende voordelen tijdens en na de afbouw te kunnen profiteren.

De overheid gaat de salderingsregeling afbouwen omdat bij het dumpen en terughalen van je eigen geproduceerde stroom het elektriciteitsnet wordt belast en eigenlijk wordt gebruikt als accu, als opslagplaats voor stroom. Daar is het niet voor bedoeld en brengt het kosten met zich mee voor de kabelmaatschappijen. We krijgen nu globaal 10 jaar de tijd om onze eigen geproduceerde stroom zelf te gaan opslaan en het elektriciteitsnet minder te belasten. Opslag van stroom in huis staat nog in de kinderschoenen. Lukt dat dan is je eigen stroomproductie onafhankelijk van energieleveranciers geworden.

Hoe zit de salderingsregeling in elkaar.

Zonnepanelen op je dak maken stroom die je direct, meteen zelf gebruikt of op het elektriciteitsnet dumpt en later terughaalt als je die nodig hebt.
De stroom die je meteen gebruikt blijft “achter de meter”. Dat betekent dat die niet op je (slimme) meter te zien is. Dit is ongeveer 30% van je zelf geproduceerde stroom.
De overige 70% eigen stroom dump je op het net en haal je later terug. Dat dumpen betekent eigenlijk: die stroom lever je en verkoop je aan je energieleverancier. Later terughalen betekent: je eigen geproduceerde stroom koop je later weer terug. Je verbruikte elektriciteit en je duurzaam geproduceerde elektriciteit worden met elkaar verrekend, gesaldeerd.
In de huidige 100% saldering krijg je evenveel voor je gedumpte, als voor je later teruggehaalde stroom, bv € 0,23 /kWh.
Met zonnepanelen op je dak kun je te maken hebben met 4 soorten stroom:
– ± 30% op de meter, meteen tijdens productie gebruikt, daar betaal je niets voor (je hebt de investering voor zonnepanelen al gedaan)
– ± 70% op de meter, aan het net geleverd en later teruggehaald, die wordt gesaldeerd
– je panelen maken te weinig stroom om aan je behoefte te voldoen, je moet dus nog stroom bijkopen, daarvoor betaal je ± € 0,23 /kWh
– je panelen maken meer stroom dan je nodig hebt, die lever en verkoop je voor ± € 0,06 , de terugleververgoeding.

Bovenstaand schema geeft 3 soorten stroom aan. In dit plaatje is de stroombehoefte groter dan de eigen productie en moet je nog wat moet bijkopen, de gele balk; 30% van je eigen geproduceerde stroom blijft achter de meter en de rest wordt gesaldeerd.
Te zien is ook dat de saldering vanaf 2023 met 9 % per jaar wordt afgebouwd, met een uiteindelijke sprong van 28% in 2030 naar 0% in 2031. De afbouw betekent dat je ieder jaar extra 9% van je stroom niet meer kunt verkopen voor € 0,23 , maar er alleen de terugleververgoeding, € 0,06 voor krijgt. Aangezien je alle stroom in principe koopt voor € 0,23, ga je € 0,17 /kWh betalen voor je eigen geproduceerde stroom die je terughaalt. In feite ga je betalen om het elektriciteitsnet te kunnen gebruiken als accu. De productie van zonnestroom loopt niet synchroon met het gebruik ervan, bv in de zomer veel productie en weinig gebruik, in de winter net andersom.

Is het nog zinvol zonnepanelen aan te schaffen nu de salderingsregeling wordt afgebouwd?

Het antwoord is volmondig ja, eigenlijk: ja en doe het maar zo snel mogelijk!

Dit vergt enige uitleg. Laten we uitgaan van een voorbeeld:

Een huis met een verbruik van 3700 kWh/jaar. Als deze mensen geen zonnepanelen kopen blijven zij klant van een energieleverancier. Stel dat de stroomprijs € 0,23 /kWh blijft en hun verbruik in de loop der jaren gelijk blijft, dan blijven zij jaarlijks hetzelfde bedrag aan stroom betalen. In onderstaande grafiek is dat de oranje stippellijn, jaarlijk zo’n € 830.

Heb je zonnepanelen dan zullen door de afbouw van de salderingsregeling de inkomsten door de verkoop van je eigen stroom dalen. Onderstaande grafiek laat dat zien.

Voor een steeds kleiner deel krijg je nog € 0,23 /kWh (de donkergroene lijn) en voor een steeds groter deel slechts de terugleververgoeding € 0,06 (de lichtgroene lijn). Tegelijkertijd betaal je € 0,23 voor al je teruggehaalde stroom (de rode lijn). Deze inkomsten en uitgaven samen leveren de roze lijn in de onderstaande grafiek op.

Duidelijk is te zien dat je stroomuitgaven met zonnepanelen veel lager zijn dan die van de vaste klant van een energieleverancier. Ook na afloop van de salderingsregeling is dat zo. Dan zijn de kosten amper 50% van die een vaste klant betaalt, en dat gaat nog zo’n 15-20 jaar door. Als je meer dan 30% van je stroom direct “achter de meter” gebruikt, door die in accu’s op te slaan betaal je nog minder.

Is het rendabel om een lening af te sluiten om zonnepanelen te kopen?

Nu de rente nog erg laag is en zonnepanelen ook met een verdwijnende salderingsregeling veel voordeel opleveren, is het zeker ook zinvol om geld te lenen voor zonnepanelen.
Stel dat je een annuïteitenlening van € 4500 excl.btw afsluit voor 3700 kWh stroom voor 2% rente met een looptijd van 7 jaar dan betaal je al die tijd rente en aflossing. In onderstaande grafiek is dat de rode lijn tot 2028.

Vanaf 2028 volg je dezelfde lijn als andere huizen met zonnepanelen, met grote financiële voordelen vergeleken met de vaste klanten van energieleveranciers.
De winst die je boekt door nu zonnepanelen te kopen laat onderstaande grafiek zien.

Alleen in 2027 ben je iets duurder uit vergeleken met de vaste klant van een energieleverancier, daarna heb je jarenlang 100-den euro’s winst.
En, al die tijd groene, duurzame stroom.

Al met al komen we tot onderstaand advies:

– koop zsm zonnepanelen om nog zo lang mogelijk van de 100% saldering te kunnen genieten met daarna jarenlang grote financiële voordelen

– leen desnoods voor zonnepanelen zolang de rente laag is, laat je goed adviseren

– koop het vermogen dat past bij je (toekomstig) verbruik

– hou de ontwikkelingen rond de thuisopslag van energie in de gaten en investeer daar ook in zodat je onafhankelijk wordt van de energiereuzen en schommelingen in de stroomprijzen.

ga in ieder geval nooit zonnepanelen huren, want dan betaal je 1000-den euro’s teveel, dat is alleen verlies !!