Salderingsregeling

Bronnen d.d. 3 januari 2023 :

Milieu Centraal Salderingsregeling
Energievergelijk: Salderen
RVO Zonne-energie subsidieregelingen

Conclusies uit onderstaande gegevens:

– koop zsm zonnepanelen om nog zo lang mogelijk van de 100% saldering te kunnen genieten met daarna jarenlang grote financiële voordelen

– leen desnoods voor zonnepanelen zolang de rente laag is, laat je goed adviseren

– koop het vermogen dat past bij je (toekomstig) verbruik

– hou de ontwikkelingen rond de thuisopslag van energie in de gaten en investeer daar ook in zodat je onafhankelijk wordt van de energiereuzen en schommelingen in de stroomprijzen.

ga in ieder geval nooit zonnepanelen huren, want dan betaal je niet alleen veel teveel, maar gaat de winst naar anderen en heb je zelf alleen verlies !!

De salderingsregeling is een subsidieregeling van de overheid. Deze subsidie heeft betrekking op verrekening van de stroom die je eigen zonnepanelen produceren en aan het net leveren, met de stroom die je van je energieleverancier koopt.

Omdat de salderingsregeling vanaf 2025 wordt afgebouwd naar nul in 2031 is een duidelijk beeld van de gevolgen hiervan voor bezitters van zonnepanelen zeer gewenst. Dit is evenzeer van belang voor mensen die nog geen zonnepanelen hebben. Dit zou hen ertoe kunnen zetten om toch snel zonnepanelen aan te schaffen om nog zo lang mogelijk van de huidige 100% salderingsregeling en blijvende voordelen tijdens en na de afbouw te kunnen profiteren.

De overheid gaat de salderingsregeling afbouwen omdat bij het dumpen (verkoop) en terughalen (terugkoop) van je eigen geproduceerde stroom het elektriciteitsnet wordt belast en eigenlijk wordt gebruikt als accu, als opslagplaats voor je eigen stroom. Daar is het niet voor bedoeld en brengt het kosten met zich mee voor o.a. de netbeheerders (Enexis in Groningen). We krijgen nu globaal 8 jaar de tijd om onze eigen geproduceerde stroom zelf te gaan opslaan en het elektriciteitsnet minder te belasten. Opslag van stroom in huis staat nog in de kinderschoenen. Lukt dat dan is je eigen stroomproductie onafhankelijk van energieleveranciers geworden.

Hoe zit de salderingsregeling in elkaar.

Zonnepanelen op je dak maken stroom die je direct, meteen zelf gebruikt of op het elektriciteitsnet dumpt en later terughaalt als je die nodig hebt.
De stroom die je meteen gebruikt blijft “achter de meter”. Dat betekent dat die niet op je (slimme) meter te zien is. Dit is ongeveer 30% van je zelf geproduceerde stroom.
De overige 70% eigen stroom dump je op het net en haal je later terug. Dat dumpen betekent eigenlijk: die stroom lever je en verkoop je aan je energieleverancier. Later terughalen betekent: je eigen geproduceerde stroom koop je later weer terug. Je verbruikte elektriciteit en je duurzaam geproduceerde elektriciteit worden met elkaar verrekend, gesaldeerd.
In de huidige 100% saldering krijg je evenveel voor je gedumpte, als voor je later teruggehaalde stroom, bv € 0,75 /kWh.
Met zonnepanelen op je dak en aansluiting aan het elektriciteitsnet kun je te maken hebben met 4 soorten stroom:
– ± 30% van je geproduceerde stroom blijft achter de meter: wordt meteen tijdens productie gebruikt, daar betaal je niets voor (je hebt de investering voor zonnepanelen al gedaan), die zie je niet op de slimme meter.
– ± 70% van je geproduceerde stroom op de meter: wordt aan het net geleverd en later teruggehaald, die wordt gesaldeerd
– je panelen maken te weinig stroom om aan je behoefte te voldoen, je moet dus nog stroom bijkopen, daarvoor betaal je bv ± € 0,75 /kWh
– je panelen maken meer stroom dan je nodig hebt, die lever en verkoop je voor ± € ….. , de terugleververgoeding , die is afhankelijk van je energieleverancier en je contract.

Bovenstaand schema van de afbouw van de salderingsregeling geeft 3 soorten stroom aan.
– hier is de stroombehoefte groter dan de eigen productie en moet je nog wat moet bijkopen, de grijsblauwe balk
– geschat 30% van je eigen geproduceerde stroom blijft achter de meter, de gele balk, daar betaal je niets voor
– de rest van je zelf geproduceerde stroom wordt gesaldeerd met een aflopend percentage.

Te zien is dat in 2025 en 2026 64% van je terug geleverde stroom wordt gesaldeerd. Van 2027 – 2030 kan jaarlijks 9% minder gesaldeerd worden. Van 2030 naar 2031 volgt een sprong van 28% naar 0% saldering.

De afbouw betekent dat je voor een steeds groter deel van je zelf geproduceerd stroom die je aan het net levert minder betaald krijgt dan voor diezelfde stroom die je op een later moment terugkoopt. In feite ga je betalen om het elektriciteitsnet te kunnen gebruiken als accu.
De productie van zonnestroom loopt niet synchroon met het gebruik ervan. Er bestaat het dag-nacht verschil, in de zomer is er veel productie en weinig gebruik, en in de winter net andersom. Je kosten voor stroom zullen door de afbouw van de salderingsregeling oplopen, maar eigen panelen blijven veel goedkoper dan geen panelen !!

Is het nog zinvol zonnepanelen aan te schaffen nu de salderingsregeling wordt afgebouwd?

Het antwoord is volmondig ja, eigenlijk: ja en doe het maar zo snel mogelijk, ook al zou je er een bv 7-jarige lening voor moeten afsluiten.

Én: hoe meer zonne-energie hoe beter en schoner.