Onze Doelstellingen

Welke doelen streeft de energiecoöperatie van Noord- en Zuidwolde (Ec Durabel) na?

Inwoners van Noord- en Zuidwolde (en omstreken) hebben zich verenigd om gezamenlijk te werken aan:

 • de lokale opwek van energie uit hernieuwbare bronnen
 • energiebesparing, en
 • een meer duurzame wereld.

Wij streven er naar dit op een manier te doen vóór en dóór de dorpen en willen dat de opbrengsten ook lokaal blijven.

De energiecoöperatie van Noord- en Zuidwolde (Ec Durabel) is daarom iets “van ons”.

Dit zijn onze doelen:

 • 🤝 Hulp bij Energiebesparing EC durabel geeft hulp en tips bij energiebesparing. Denk hierbij ook aan eenvoudige toegang tot een warmtecamera
 • 💡 Kennis delen Wij delen van kennis over bijvoorbeeld warmtepompen, isolatie en beschikbare subsidies, sturen regelmatig nieuwsbrieven en houden regelmatig bijeenkomsten.
 • ☀️ Duurzame energie opwekken EC Durabel wil duurzame energie opwekken. Dit doen we door bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen op daken van huizen of boerderijen in de omgeving. We onderzoeken ook andere manieren van opwek.
 • ⚡️ Deelname aan opwekprojecten Bij nieuwe projecten kunnen leden ook deelnemen om 15 jaar lang mee te delen in de opbrengsten.
 • 💰 Verkoop van deze energie de opgewekte energie wordt verkocht aan de coöperatie Energie VanOns. U kunt dus lokaal (in Noord- en Zuidwolde) geproduceerde energie afnemen! (meer informatie)⚡100% lokaal opgewekte groene stroom

  🏡 Opbrengsten blijven in eigen buurt

  🌱 Jouw streek, jouw stroom

 • ⚖️ Klimaatneutraal worden: EC Durabel wil een bijdrage leveren aan het klimaatneutraal maken van de gemeente Het Hogeland.

Wij werken als coöperatie samen met verschillende partijen om deze doelen te bereiken (dit zijn bijvoorbeeld energiecoöperaties van naburige dorpen, de Groninger Energiekoepel (GrEK) en de Hanzehogeschool).