Het ontstaan van de Energiecoöperatie van Noord- en Zuidwolde (Ec Durabel)

2015 : Energiewerkgroep-PBZ

12 oktober: Plaatselijk Belang Zuidwolde (PBZ) organiseerde in De Kern in Zuidwolde een voorlichtingsavond over energie Groninger Energie Koepel (GrEK) en Buurkracht. Na deze avond werd de energiewerkgroep-PBZ opgericht

2016 : Oprichting Durabel

14 maart: Arnold Simons, de voorzitter van de werkgroep, houdt een voordracht over het belang van verduurzaming als onderdeel van de ontwikkeling van de dorpsvisie 2016-2020. Na uitgebreide oriëntatie wordt besloten tot het oprichten van een energiecoöperatie om zowel energiebesparing als energieproductie in Zuidwolde te stimuleren.

Op 7 december overhandigde gedeputeerde Nienke Homan de startsubsidie van Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts (LEV) en onthulde de naam van de energiecoöperatie:

 Durabel

Bij de oprichting in Het Anker in Zuidwolde waren  zo’n 65 dorpsgenoten aanwezig. 

 

2017 : Noordwolde sluit aan

12 januari: Er volgt een bijeenkomst. Noordwolde geeft aan zich te willen aansluiten bij het initiatief van Zuidwolde.

15 februari: Op een bijeenkomst in de Woldstee in Noordwolde wordt de samenwerking bezegelt.