Lees hieronder de voordelen van een lidmaatschap van Energie Coöperatie Durabel. Naast dat het duurzaam is voor het milieu heeft een lidmaatschap op de lange termijn nog meer voordelen voor u.

Voor een printbare versie: klik hier.

Waarom lid worden van DURABEL

Energiecoöperatie DURABEL U.A.

DURABEL is de energiecoöperatie van en voor Noord- en Zuidwolde en omstreken. Dit lokaal initiatief heeft zich als taak gesteld de verduurzaming van onze dorpen te versnellen. Daartoe zijn het stimuleren van energiebesparing en gezamenlijke en/of individuele stroomproductie de speerpunten.

In het streven dat Noord- en Zuidwolde in 2030 energie-neutraal moet zijn werd eind 2016 een vijfjarenplan geformuleerd met als doel: over 5 jaar gebruiken onze dorpsbewoners alleen nog maar groene stroom door individuele of gezamenlijke stroomproductie en/of inkoop van zeker groene stroom, en is het gasverbruik met 20% gedaald ten opzichte van 2016.

Word lid van Energiecoöperatie DURABEL!

Samen krijgen we meer voor elkaar en bereiken we ons doel sneller. Door lid te worden kunt u mee beslissen over en bijdragen aan energiebesparing en duurzame energieproductie in Noord- en Zuidwolde.

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt in 2019 €10.

Activiteiten van DURABEL

  1. Energiebesparing wordt ter hand genomen in samenwerking met Buurkracht. Onze dorpen bestaan uit vooral vrijstaande oude woningen. Analyse van onze huizen ten aanzien van warmteverlies zal de allereerst stap zijn op weg naar een advies en de keuze voor het soort isolatie. Aan onze warmtebehoefte voldoen, comfortabel wonen, van het gas af èn er financieel goed uitspringen is dat zeer goed mogelijk, maar dan moeten er nog wel wat stappen worden gezet. Samen met Buurkracht kunnen we deze stappen zetten via voorlichting, bijeenkomsten, hulp bij subsidieaanvragen, opsporen van energielekken in onze huizen en door ons energieverspillend gedrag te veranderen. Hoe dan ook, energie besparen levert geld op, een belangrijke bijkomstigheid!

 

  1. Eigen energieproductie op je eigen dak is inmiddels een bekend gegeven. DURABEL zal voorlichting geven over eigen stroomproductie, subsidie, salderingsregeling e.d. Het zal niet zo lang meer duren voordat ook energieopslag belangrijk wordt in de afzonderlijke huizen met eigen zonnepanelen en ook dit een onderwerp van belang wordt.

 

  1. Gezamenlijke stroomproductie zal volgens de landelijke SCE-regeling (Subsidie Collectieve Opwekking) verlopen. Deze wordt in de volksmond de postcoderoos-regeling (PCR) genoemd. DURABEL gaat PCR-projecten starten en plaatst hiervoor zonnepanelen op grote schuren, loodsen of daken van boerderijen of op een weiland. De zonnepanelen zelf zullen niet worden verkocht, de installatie blijft namelijk van de coöperatie. DURABEL verkoopt aan haar leden wel zonneparticipaties, rechten die samenhangen met een zonnepaneel.. Een zonneparticipatie levert een jaarlijkse winstuitkering gedurende 15 jaar.
   Koopt DURABEL een kleine windmolen dan wordt die verdeeld in winddelen, vergelijkbaar met zondelen, en komen die in de verkoop.

 

 1. Voorlichtingsbijeenkomsten over diverse thema’s.

De plaats van EC DURABEL in het noorden

DURABEL maakt deel uit van een flink aantal energiecoöperaties, lokale initiatieven, in de provincie Groningen die zijn verenigd in de Groninger Energie Koepel (GrEK).
De GrEK is samen met de energiekoepels in Drenthe (De Drentse Kei) en Friesland (Ús Koöperaasje) eigenaar van “Energie VanOns” (EnVO) de enige coöperatieve groene energiemaatschappij in het noorden.

EC DURABEL en Energie VanOns: goeie combinatie

DURABEL is via de GrEK mede-eigenaar van Energie VanOns. DURABEL is wederverkoper van Energie VanOns en stimuleert onze dorpsbewoners over te stappen naar Energie VanOns. Uw energiegeld blijft zo in het noorden en DURABEL kan dat weer investeren in nieuwe energie- en sociale projecten in onze dorpen. Heeft u zon- en/of winddelen van DURABEL en Energie VanOns als energieleverancier, dan verzorgt Energie VanOns de vrijstelling van energiebelasting. Dat is een stuk eenvoudiger dan deze vrijstelling zelf te gaan regelen.

Voor ieder DURABEL-lid dat overstapt naar Energie VanOns verdient DURABEL als wederverkopers € 75 /jaar. Daar kunnen we in onze dorpen mooie energie- en sociale projecten van financieren.

Ik kan mijn energiecontract nog niet opzeggen, wat nu?

In dat geval kunt u wel gewoon lid worden van DURABEL, en deelnemen aan projecten, ook de PCR-projecten. DURABEL assisteert u bij het aanvragen van de vrijstelling van energiebelasting over uw zon- of winddelen. We kunnen daarvoor zo nodig ook een bijeenkomst voor organiseren. Na verloop van tijd stapt u over naar Energie VanOns, toch?!

Ik ben klant van Energie VanOns via een andere energiecoöperatie en wil overstappen naar DURABEL, wat nu?

Verstuur twee mailtjes:

 1. een mail naar die energiecoöperatie en zeg uw steun op, en meldt dat u EC DURABEL verder gaat steunen.
 2. een mail naar klantenservice@energievanons.org en meldt dat u naar DURABEL wilt overstappen. Energie VanOns zorgt er dan voor dat de wederverkopersvergoeding verder naar DURABEL gaat.

Heeft u nog vragen?

Vul dan het contactformulier in met uw vragen of opmerkingen, waarna het bestuur u zo spoedig mogelijk antwoord geeft.

Geen vragen meer? Vul dan hieronder uw gegevens in en meld u aan.

Lid worden

Wenst u lid te worden van de Energiecoöperatie DURABEL? Vul dan uw gegevens hieronder in en verstuur ze. EC Durabel neemt u op in haar administratie en mailinglist en houdt u op de hoogte van haar activiteiten.

Naam
Geboortedatum
Adres
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.