RESULTATEN ENQUÊTE 2017

Deze enquête, de nulmeting werd in de periode 6 juli – 10 augustus 2017 schriftelijk of via deze website ingevuld.

Aantal deelnemers : 75 huizen van de in totaal 565 in Noord- en Zuidwolde vulden de enquête in.
11 huizen in Noordwolde en 63 in Zuidwolde vulden de enquête in; eenmaal werd de postcode niet ingevuld.

Wegens deze lage respons (13,3 %) is de uitslag niet representatief voor de woningen van onze dorpen, maar geeft dit mogelijk wel een beeld van de huizen van en de wensen van geïnteresseerden in het energievraagstuk.

Het bouwjaar van de woningen van de deelnemers van de enquête ligt tussen 1790 en 2003. Het mediane bouwjaar is 1935. De 11 huizen in Noordwolde zijn wat ouder, van 1800 – 1990 en met een mediaan bouwjaar van 1928.

Soort woning: 45% vrijstaande woning, 4% woonboerderij, 3% boerderij, 4% 2-onder-1-kap, 5% hoekwoning, 2% tussenwoning, 4% woonboot, en 4% een ander soort woning.

Alle respondenten hadden een koopwoning, 1x niet ingevuld.

Het aantal vaste bewoners per woning was gemiddeld 2,4 (n=74; var 1-7); in Zuidwolde was dit gem. 2,2 (n=63; var. 1-5), in Noordwolde was dit gem. 3,5 (n=11; var 2-7).

Van de 75 respondenten hadden er 18 een bedrijf aan huis (24%), waaronder 3 boerderijen, 2 woonboerderijen.

Het energielabel werd 73x ingevuld: 43x als niet bekend, waarbij toch 8x voorlopig werd aangegeven.
Verder: 11x G , 7x F, 2x E, 2x D, 2x C en 5x B.
In totaal werd 6x een definitieve beoordeling vermeld (1x F, 1x E, 1x D, 1x C en 2x B).
Op basis hiervan lijkt het erop dat het energielabel een nog vrij onbekend begrip is; een definitieve beoordeling werd nog weinig werd afgegeven.

Energieleveranciers 74x:
27 (36%) Essent: 13x groene en 7x grijze stroom, 7x weet niet / onduidelijk
11 (15%) Greenchoice: 11x groen
6 (8%) NUON: 1x groen en 2x grijze stroom, 3x onduidelijk
5 (7%) Budget Energy: 3 groene en 1x grijze stroom, 1x onduidelijk
4 (5%) Noordelijk Lokaal Duurzaam (4x groen), E.ON (2x groen, 2x onduidelijk), Vandebron (4x groen)
3 (4%) Qurrent (3x groen), ENGIE (1x groene en 2x grijze stroom)
2 (3%) Nederlandse Energie Maatschappij (2x groene stroom)
1 (1%) DGB energie (1x groen), Energiedirect (1x onduidelijk)
Eneco (1x groen), Powerpeers (1x groen), Pure Energie (1x groen)

Een kleine 40% van de respondenten gebruikt nog grijze stroom, weet de aard van de stroom niet, of vindt dit onduidelijk.

34 (44%) van de 75 respondenten heeft zonnepanelen.
Het vermogen (in Wattpiek) varieert tussen 600 en 6500 Wp, zie onderstaand staafdiagram. 9x werd het vermogen niet of foutief (aantal panelen) ingevuld.

41 (56%) had geen zonnepanelen. 11x (27%) was er geen geschikt dak, 6x asbest, 11x plannen voor zonnepanelen, 9x (22%) financieel niet haalbaar.
Van deze 41 overwegen er 11 (27%) deel te nemen aan een postcoderoosproject van EC Durabel, 5 (15%) van de 34 met zonnepanelen overwegen om zonnepanelen via EC Durabel bij te kopen.

5 (7%) respondenten hebben winddelen, 3 bij Greenchoice en 2 bij Qurrent; één van hen heeft ook zonnepanelen.
17 (23%) zou wel winddelen willen kopen via EC Durabel, 18 niet en 40 weten het nog niet.

5 (7%) van de respondenten heeft een zonneboilersysteem; 4 van hen hebben ook zonnepanelen.

De hoofdverwarming is bij 62 (83%) respondenten een HR-ketel, en verder: 1 VR-ketel, 2 gaskachels, 6 houtkachel/allesbrander, 1 pelletkachel, 1 houtgestookte CV-installatie, 1 lucht-warmtepomp gepland voor voor eind 2017.

De meeste respondenten koken op gas: 56 (75%). 25% kookt al elektrisch: 12 (16%) op een inductiekookplaat en 1 (1%) elektrisch en 6 (8%) keramisch.

Vervoer : 43 (57%) respondenten hebben 1 auto, 22 (29%) 2 auto’s, 6 (8%) 3 auto’s,  1 heeft een auto en een oldtimer en 1 een auto en een motor. 67% van de auto’s rijdt op benzine, 28% op diesel; daarnaast waren er 3 hybrides, 2 op gas rijdende auto’s en 1 elektrische. Het aantal km/jaar bij het bezit van 1, 2, of 3 auto’s staat hieronder ook in grafiek.

Er waren 20 respondenten met één, en 12 met twee e-bikes of e-scooters, samen is dit is 43% van de respondenten.

Het gasverbruik in 2014 – 2016 staat hieronder in grafiek weergegeven.

De stroomafname in 2014-2016 staat in onderstaande grafiek. Het lijkt erop dat in 2016 meer mensen minder stroom inkopen dan in eerdere jaren, afgezien van enkele grootverbruikers (boerderijen).Dit past bij de toename van eigen zonnepanelen op het eigen dak; eenmaal werd meer zelfs geproduceerd dan afgenomen en was de afname dus negatief. In 2014 hadden 2 huizen zonnepanelen, dat waren er 8 in 2015 8 en 16 in 2016, een flinke toename ! De gemiddelde jaarproductie bedroeg in 2015 en 2016  2760 kWh.

Het aantal verzoeken om uitgebreidere informatie over items die met energie te maken hebben staan in onderstaand staafdiagram weergegeven.

AHMS, 16 januari 2018

ENQUÊTE ” INVENTARISATIE ENERGIEVERBRUIK in NOORD- & ZUIDWOLDE “, JULI 2017

Zou u mee willen doen aan deze eerste enquête van EC Durabel ?

 

Advies: bekijk eerst de papieren enquête of open hem onderaan deze pagina

LET OP: vul de enquête in uw pc in één keer in, afgesloten enquêtes kunnen helaas niet meer worden geopend!

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Het doel van deze enquête

Deze enquête wordt afgenomen bij alle 570 huizen in Noord- en Zuidwolde. Het is een zogeheten nulmeting. De gegevens die hieruit voortkomen geven een beeld de huidige energiebehoefte van onze twee Wolden. Het is de bedoeling deze enquête over 2,5 en 5 jaar te herhalen. Zo kunnen de effecten van allerlei vergroenende activiteiten van o.a. DURABEL worden gemeten in het kader van het energieneutraal worden van onze dorpen.

Het eerste doel van DURABEL is om over 5 jaar in Zuidwolde alleen maar echt groene stroom te gebruiken, zelf geproduceerd zelf op je eigen dak, samen geproduceerd in het kader van de postcoderoosregeling op daken van boerderijen of door kleine windmolens, of door inkoop van zeker groene stroom.
Het tweede doel is om over 5 jaar 20% minder gas te verbruiken, door betere isolatie van onze huizen, gedragsveranderingen, overschakelen op warmtepompen, aardwarmte e.d. Dit doel is waarschijnlijk het moeilijkst te bereiken, maar we moeten van het gas af, toch ?!

Alleen door in het begin een nulmeting uit te voeren en daarna de controle-enquêtes kunnen we zien of onze en andere plannen voor de energietransitie voldoende effect opleveren of mogelijk moeten worden bijgesteld. Bovendien kunnen straks plannen voor de periode tot 2030 worden opgesteld.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Deze enquête gaat niet over u, maar over uw huis en om trends in energieverbruik, -besparing en –productie in de loop der jaren in onze Wolden te kunnen ontdekken. Uw hulp hebben we hierbij nodig !

De resultaten worden op deze website geplaatst en zullen tijdens de eerste algemene ledenvergadering in september as. worden besproken.

Hopelijk kunt u de enquête binnen 10 dagen invullen.

Meten is weten: goed voor u, goed voor Noord- & Zuidwolde, goed om te weten of we op de goede weg zijn, op weg naar een energieneutraal Noord- en Zuidwolde.

Hartelijk dank voor uw deelname.

Het bestuur van Energiecoöperatie DURABEL