Door op de link hieronder te klikken opent u de flyer die we in februari 2019 hebben gelanceerd om in Noord- en Zuidwolde mensen te vragen deel te nemen aan het ontwikkelen van een elektrisch deelauto project in onze Wolden. Dit gaat in samenwerking met Mobiliteit VanOns, een organisatie die door Energie VanOns is opgezet.
Lees de folder en meld u aan om dit project mee te ontwikkelen en er een succes van te maken. Dit is slechts het begin. Bij groei van het aantal deelnemers kan het aantal deelauto’s meegroeien, rijden we met zijn allen schoner en goedkoper !

flyer elektrische deelauto in Noord- en Zuidwolde