De postcoderoos-regeling

Als eigen stroomproductie niet mogelijk of onvoldoende is

Er zijn nogal wat mensen die zonnestroom willen opwekken maar daartoe niet de mogelijkheid hebben. Dat kan zijn omdat hun dak te klein is, dakkapellen, dakramen of schoorstenen in de weg staan, hun dak op het noorden ligt, schaduw een probleem vormt of in een appartement of op begane grond in een duplexwoning wonen en niets over hun dak te vertellen hebben. Sommigen vinden zonnepanelen niet mooi. Op monumenten mogen vaak geen zonnepanelen liggen. In dergelijke situaties is het mogelijk om toch eigen groene stroom op te wekken in een postcoderoos-project: uw panelen op andermans dak of grond. Een postcoderoos (PCR) project betekent dus gezamenlijke groene stroomproductie.

Hoe groot is de postcoderoos van Ec Durabel?

Een postcoderoos omvat een postcodegebied in het centrum met de daaromheen de aangrenzende postcodegebieden, als waren het de blaadjes van de roos.

In de postcoderoos van Zuidwolde (9785) staan 12.260 huizen waarvan 460 in Zuidwolde.
De postcoderoos van Noordwolde (9784) omvat 4385 huizen waarvan 105 in Noordwolde.
Hieronder staan de postcoderozen van Noord- en Zuidwolde weergegeven. Als deze twee rozen worden samengenomen spreken we van een postcoderups. De postcoderups van Noord- en Zuidwolde samen: 565 huizen in een gebied met 12.745 huizen.

PCR Noordwolde   PCR Zuidwolde
9734 Noorddijk,
Ruischerbrug & -waard
9736 Beijum
– Oost
9737 Beijum
– West
9738 Noorderhoogebrug,
Koningslaagte
Sauwerd 9771
Adorp 9774 Adorp
Bedum 9781 Bedum
Noordwolde 9784 Noordwolde
Zuidwolde 9785 <b>Zuidwolde</b>
9797 Thesinge

Geogafisch ziet de postcoderups er uit zoals onderstaand landkaartje laat zien:

De nieuwe postcoderoos-regeling vanaf 2021

Per januari komt er een nieuwe landelijke pcr-regeling.
Uitgebreide informatie treft u aan op de website van HIER opgewekt:  de nieuwe postcoderoos-regeling 2021

In het kort gezegd, deelnemers aan een pcr-regeling krijgen gedurende 15 jaar subsidie voor de stroom die zij gezamenlijk als coöperatie op een andermans dak produceren. Daartoe moeten zij lid zijn van die energiecoöperatie en zonnecertificaten hebben gekocht. Binnen de PCR-regeling worden geen zonnepanelen verkocht, maar alleen zonnecertificaten. De installatie is eigendom van de energiecoöperatie. Een zonnecertificaat is het recht op subsidie (een bijdrage) voor de stroom die één zonnepaneel binnen een pcr-project produceert, en dat 15 jaar lang. De subsidie wordt verstrekt aan de coöperatie die dat bedrag naar rato moet verdelen onder de deelnemers. Deelnemers zijn huiseigenaren, huurders, verenigingen e.d. Bedrijven kunnen ook deelnemen als zij maar een kleinverbruikersaansluiting hebben van max 3*80 ampère.

In de nieuwe systematiek is er geen relatie meer tussen de eigen stroombehoefte en de hoeveelheid stroom die met de gekochte zonnecertificaten wordt geproduceerd. Details van de nieuwe pcr-regeling zijn nu (10 juni 2020) nog niet bekend, maar die zullen zeker medebepalend zijn voor het aantal zonnecertificaten een huishouden het beste kan kopen.

Nieuw in deze regeling is dat, als u naar buiten de postcoderoos verhuist, u toch de subsidie blijft houden, dan hoef uw zonnecertificaten niet verkocht hoeven te worden. Het is altijd mogelijk zonnecertificaten bij te kopen, als die vrij zijn tenminste. Dit kan bv. als u een elektrische auto aanschaft of de kinderen groeien en meer stroom gaan gebruiken. Of juist een deel van de certificaten verkopen als de kinderen juist het huis uit gaan. De waarde van de zonnecertificaten daalt in de loop der tijd met een afschrijving over 15 jaar. Tussentijdse aan- of verkoop houdt daar uiteraard rekening mee. Hoe er na 15 jaar met de panelen wordt omgegaan moet door de deelnemers van het project, de coöperatie en de dakeigenaren tegen die tijd worden besloten.

Wat is het pcr-project “De Wolddaken” ?

De eigenaren van Wolddijk 82 Zuidwolde en Wolddijk 73 Noordwolde hebben hun daken aan Durabel aangeboden om een postcoderoos-project te starten. Dit project hebben we “De Wolddaken” genoemd. Er passen in totaal 331 zonnepanelen op. Voor zover het zich nu laat aanzien hebben de panelen een vermogen van 320 WP, met een geschatte jaaropbrengst van 92.000 kWh, ± 270 kWh per paneel. De investering is zo’n € 90.000. De 331 zonnecertificaten moeten verkocht gaan worden aan de inwoners van onze postcoderups.

Omdat deelname aan pcr-projecten voor iedereen betaalbaar moet zijn heeft Durabel een voorfinanciering geregeld waardoor de aanschafprijs per zonnecertificaat rond € 50 zal komen te liggen met een abonnementsprijs van ± € 20 per jaar. Een paneel kost ± € 285 , exclusief jaarlijkse onderhouds- en beheerskosten. Details volgen zo spoedig mogelijk.

Het rendement wordt uitgedrukt in terugverdientijd. Deze zal ± 7 jaar bedragen, dit is gelijk aan de terugverdientijd van zonnepanelen op je eigen dak waarvoor nu nog de salderingsregeling geldt.

De stroom die wordt geproduceerd zal verkocht worden aan onze eigen coöperatieve energieleverancier Energie VanOns. Als u ook klant van hen wordt bent u zeker dat u groene stroom krijgt.

Doet u mee, dan produceert en gebruikt u 15 jaar groene stroom en blaast u voor uw stroombehoefte in ieder geval geen CO2 meer de lucht in.
We komen spoedig met een folder en een prospectus. U kunt nu al inschrijven via een bericht via deze website of via uw eigen mail aan info@ecdurabel.nl .

 

Advies

Het advies aan onze leden is om over te stappen naar energiemaatschappij Energie VanOns. Durabel ontvangt van Energie VanOns namelijk per lid € 75 per jaar als wederverkopersvergoeding, een flinke inkomstenbron van Durabel. Durabel overweegt om bij aankoop van zonnecertificaten klanten van Energie VanOns en degenen die daarnaar overstappen een flinke korting te geven. 

De wederverkopersgelden van Durabel kunnen in onze dorpen besteed worden voor nieuwe energie, vergroenende, sociale of andere projecten. Het grote voordeel van deze regeling is dat het geld van de door u betaalde energienota’s hier in het noorden blijft, hier kan worden geïnvesteerd, en niet naar buitenlandse energiemaatschappijen of aandeelhouders verdwijnt.

Word dus lid van Durabel èn ga energie afnemen van Energie VanOns