De postcoderoos-regeling

Als eigen stroomproductie niet mogelijk of onvoldoende is

Er zijn nogal wat mensen die zonnestroom willen opwekken maar daartoe niet de mogelijkheid hebben. Dat kan zijn omdat hun dak te klein is, dakkapellen, dakramen of schoorstenen in de weg staan, hun dak op het noorden ligt, schaduw een probleem vormt of in een appartement of op begane grond in een duplexwoning wonen en niets over hun dak te vertellen hebben. Sommigen vinden zonnepanelen niet mooi. Op monumenten mogen vaak geen zonnepanelen liggen. In dergelijke situaties is het mogelijk om toch eigen groene stroom op te wekken door deel te nemen aan een postcoderoos-project: uw panelen samen met die van andere deelnemers op andermans dak of grond. Een postcoderoosproject betekent dus gezamenlijke groene stroomproductie.

Hoe groot is de postcoderoos van Ec Durabel?

Een postcoderoos omvat een postcodegebied in het centrum met de daaromheen de aangrenzende postcodegebieden, als waren het de blaadjes van de roos.

In de postcoderoos van Zuidwolde (9785) staan 12.260 huizen waarvan 460 in Zuidwolde.
De postcoderoos van Noordwolde (9784) omvat 4385 huizen waarvan 105 in Noordwolde.
Hieronder staan de postcoderozen van Noord- en Zuidwolde weergegeven. Als deze twee rozen worden samengenomen spreken we van een postcoderups. De postcoderups van Noord- en Zuidwolde samen: 565 huizen in een gebied met 12.745 huizen.

PCR Noordwolde   PCR Zuidwolde
9734 Noorddijk,
Ruischerbrug & -waard
9736 Beijum
– Oost
9737 Beijum
– West
9738 Noorderhoogebrug,
Koningslaagte
Sauwerd 9771
Adorp 9774 Adorp
Bedum 9781 Bedum
Noordwolde 9784 Noordwolde
Zuidwolde 9785 <b>Zuidwolde</b>
9797 Thesinge

Geogafisch ziet de postcoderups er uit zoals onderstaand landkaartje laat zien:

De nieuwe postcoderoos-regeling vanaf 2021: de SCE

Per 1 april 2021 bestaat er een nieuwe landelijke pcr-regeling, de SCE: Subsidieregeling Collectieve Energieopwekking.

Volgens de SCE ontvangt een coöperatie met een postcoderoosproject gedurende 15 jaar subsidie op de stroom die haar zonnepanelen op andermans dak produceren. Het is een exploitatie-subsidie. De installatie wordt gefinancierd met geld van de deelnemers  en geleend geld. Deelnemers van een pcr-project moeten lid zijn van betreffende energiecoöperatie en bij aanvang in het postcoderoosgebied wonen. Deelnemers zijn huiseigenaren, huurders, verenigingen e.d. Bedrijven kunnen ook deelnemen als zij een kleinverbruikersaansluiting hebben van max 3*80 ampère. De deelnemers kopen zonnecertificaten. Een zonnecertificaat is het recht op winstuitkering gebaseerd op de winst per zonnepaneel, en dat 15 jaar lang. In feite is een zonnecertificaat een belegging in groene stroom. De installatie is en blijft eigendom van de energiecoöperatie.

Hoewel er in de SCE geen relatie meer bestaat tussen de eigen stroombehoefte en de hoeveelheid stroom die met de gekochte zonnecertificaten, achterliggende zonnepanelen, wordt geproduceerd, is het raadzaam om het aantal zonnecertificaten te kopen dat de eigen stroombehoefte dekt.

Nieuw in deze regeling is dat, als u naar buiten de postcoderoos verhuist, u de subsidie blijft behouden en uw zonnecertificaten niet hoeft te verkopen. Het is altijd mogelijk zonnecertificaten bij te kopen, als die vrij zijn tenminste. Dit kan bij hoger stroom gebruik bv. bij de aanschaf van een elektrische auto of de kinderen groter worden. Of juist een deel van de certificaten verkopen als de kinderen het huis uit gaan. De waarde van de zonnecertificaten daalt in de loop der tijd met een afschrijving over 15 jaar. Tussentijdse aan- of verkoop houdt daar uiteraard rekening mee.

Hoe er na 15 jaar met de panelen wordt omgegaan moet door de deelnemers van het project, de coöperatie en de dakeigenaren tegen die tijd worden besloten.

Het pcr-project “De Wolddaken”

De eigenaren van Wolddijk 82 Zuidwolde en Wolddijk 73 Noordwolde hebben hun daken aan Durabel aangeboden om een postcoderoos-project te starten. Dit project hebben we “De Wolddaken” genoemd. Er passen in totaal 263 zonnepanelen op. Voor zover het zich nu laat aanzien hebben de panelen een vermogen van 360 WP, met een geschatte jaaropbrengst van 9 . . . . kWh, ± 310 kWh per paneel. De investering is zo’n € 9 . . . . De 263 zonnecertificaten moeten verkocht gaan worden aan de inwoners van onze postcoderups.

Omdat deelname aan pcr-projecten voor iedereen betaalbaar moet zijn heeft Durabel een voorfinanciering geregeld waardoor de aanschafprijs per zonnecertificaat €25 wordt. Het rendement wordt uitgedrukt in terugverdientijd. Deze zal ± 7 jaar bedragen, dit is gelijk aan de terugverdientijd van zonnepanelen op je eigen dak waarvoor nu nog de salderingsregeling geldt.

De stroom die wordt geproduceerd zal verkocht worden aan onze eigen coöperatieve energieleverancier Energie VanOns. Als u ook klant van Energie VanOns wordt bent u zeker dat u groene stroom krijgt.

Doet u mee, dan produceert en gebruikt u 15 jaar groene stroom en blaast u voor uw stroombehoefte in ieder geval geen CO2 meer de lucht in.
We komen spoedig met een folder en een prospectus. U kunt nu al inschrijven via een bericht via deze website of via uw eigen mail aan info@ecdurabel.nl .

 

Advies

Het advies aan onze leden is om over te stappen naar energiemaatschappij Energie VanOns. Durabel ontvangt van Energie VanOns namelijk per lid € 75 per jaar per klant als wederverkopersvergoeding, een flinke inkomstenbron van Durabel.

Durabel overweegt om bij aankoop van zonnecertificaten klanten van Energie VanOns en degenen die daarnaar overstappen een flinke korting te geven.

De wederverkopersgelden van Durabel kunnen in onze dorpen besteed worden voor nieuwe energie, vergroenende, sociale of andere projecten. Het grote voordeel van deze regeling is dat het geld van de door u betaalde energienota’s hier in het noorden blijft, hier kan worden geïnvesteerd, en niet naar buitenlandse energiemaatschappijen of aandeelhouders verdwijnt.

Word dus lid van Durabel èn ga energie afnemen van Energie VanOns