De postcoderoos-regeling

Als eigen stroomproductie niet mogelijk of onvoldoende is

Er zijn nogal wat mensen die zonnestroom willen opwekken maar daartoe niet de mogelijkheid hebben. Dat kan zijn omdat hun dak te klein is, dakkapellen, dakramen of schoorstenen in de weg staan, hun dak op het noorden ligt, schaduw een probleem vormt of in een appartement of op begane grond in een duplexwoning wonen en niets over hun dak te vertellen hebben. Sommigen vinden zonnepanelen niet mooi. Op monumenten mogen vaak geen zonnepanelen liggen. In dergelijke situaties is het mogelijk om toch eigen groene stroom op te wekken door deel te nemen aan een postcoderoos-project: uw panelen samen met die van andere deelnemers op andermans dak of grond. Een postcoderoosproject betekent dus gezamenlijke groene stroomproductie.

In de nieuwe Subsidieregeling Collectieve Energieopwekking (SCE) is het ook mogelijk zonnecertificaten te kopen als belegging in de productie van groene stroom, en dat onafhankelijk van de eigen stroombehoefte. Beleggen dus in de productie van groene stroom in Zuid- en Noordwolde.

Hoe groot is de postcoderoos van Ec Durabel?

Een postcoderoos omvat een postcodegebied in het centrum met de daaromheen de aangrenzende postcodegebieden, als waren het de blaadjes van de roos.

In de postcoderoos van Zuidwolde (9785) staan 12.260 huizen waarvan 460 in Zuidwolde.
De postcoderoos van Noordwolde (9784) omvat 4385 huizen waarvan 105 in Noordwolde.
Hieronder staan de postcoderozen van Noord- en Zuidwolde weergegeven. Als deze twee rozen worden samengenomen spreken we van een postcoderups. De postcoderups van Noord- en Zuidwolde samen: 565 huizen in een gebied met 12.745 huizen.

Klick hier voor het landkaartje met postcodes in en rond Zuidwolde

De nieuwe postcoderoos-regeling: de SCE

Sinds 1 april 2021 is de Subsidieregeling Collectieve Energieopwekking, SCE van kracht.

Volgens de SCE ontvangt een coöperatie met een postcoderoosproject gedurende 15 jaar subsidie op de stroom die haar zonnepanelen op andermans dak produceren. Het is een exploitatie-subsidie. De installatie wordt gefinancierd met geld van de deelnemers (de inleg) en geleend geld. Deelnemers van een pcr-project moeten lid zijn van betreffende energiecoöperatie en bij aanvang in het postcoderoosgebied wonen. Deelnemers zijn huiseigenaren, huurders, verenigingen e.d. Bedrijven kunnen ook deelnemen als zij een kleinverbruikersaansluiting hebben van max 3*80 ampère. Per adres kan er maar één deelnemer zijn. De deelnemers kopen participaties (zonnecertificaten, zondelen). In feite is een participatie een belegging in lokale groene stroomproductie in een postcoderoosgebied. De installatie is en blijft eigendom van de energiecoöperatie.

Hoewel er in de SCE geen relatie bestaat tussen de eigen stroombehoefte en de hoeveelheid stroom die met de gekochte participaties, de achterliggende zonnepanelen wordt geproduceerd, is het raadzaam om het aantal participaties te kopen dat je eigen stroombehoefte dekt. Dit past in de strategie van zoveel mogelijk lokale productie èn lokaal gebruik van groene stroom.

Nieuw in deze regeling is dat als je naar buiten het postcoderoosgebied verhuist, je de participaties kunt behouden en niet hoeft te verkopen. Je kunt de participaties overigens alleen verkopen aan Ec Durabel voor de waarde in een tabel . Het is altijd mogelijk participaties bij te kopen, als die vrij zijn tenminste. Dit kan bij hoger stroomgebruik bv. bij de aanschaf van een elektrische auto of als de kinderen groter worden en meer stroom gebruiken. Of juist een deel van de participaties verkopen als de kinderen het huis uit gaan.

In de SCE-regeling is het mogelijk alle aangeboden subsidie te gebruiken. Mocht de stroomproductie na 15 jaar zijn tegengevallen, dan kan in het 16e jaar het restant van de subsidie alsnog worden verkregen. Na 16 jaar neemt de dakeigenaar om niet de installatie over.

Ec Durabel heeft een participatiereglement opgesteld om de handel en wandel van participaties te reglementeren.

Het pcr-project Wolddak 1

De eigenaren van Wolddijk 82 Zuidwolde (Huugh en Alette Bons) hebben hun dak aan Durabel aangeboden om een postcoderoos-project te starten. Dit project hebben we “Wolddak 1” genoemd. Er passen in totaal 136 zonnepanelen op het dak, 108 op zuid en 28 op oost. De panelen hebben een vermogen van 360 WP, met een geschatte jaaropbrengst van ± 41.000 kWh, ± 300 kWh per paneel. De investering is zo’n € 35.000.
Er werden in totaal 136 zondelen (obligatieleningen) aangeboden à €55 met 7,0% rente, terugbetaling gedurende15 jaar met een annuïteit van € 6,04 per zondeel

Uitgebreide informatie staat in het Informatiedocument over Wolddak 1

De stroom die we gaan produceren wordt verkocht aan onze eigen coöperatieve energieleverancier Energie VanOns. Als je ook klant van Energie VanOns wordt ben je zeker dat je altijd groene stroom krijgt.

Neem je deel, dan produceer en gebruik je 15 jaar groene stroom en blaas je voor je stroombehoefte in ieder geval geen CO2 meer de lucht in.

Advies

Het advies aan onze leden is om over te stappen naar energiemaatschappij Energie VanOns. Durabel ontvangt van Energie VanOns namelijk per lid € 75 per jaar per klant als wederverkopersvergoeding, een flinke inkomstenbron van Durabel. Die gelden kunnen in onze dorpen besteed worden voor nieuwe vergroenende, sociale of andere projecten. Het grote voordeel van deze regeling is dat het geld van de door jou betaalde energienota’s hier in het noorden blijft, hier kan worden geïnvesteerd, en niet naar buitenlandse energiemaatschappijen of aandeelhouders verdwijnt.

Word dus lid van Durabel èn ga energie afnemen van Energie VanOns