Laatste nieuws over postcoderoosregeling (PCR) d.d. 28 november 2017
Zie: de brief van de Groninger Energie Koepel (GrEK)
Lees ook de GrEK-website : PCR en de energiebedrijven

De postcoderoosregeling

Als eigen stroomproductie niet mogelijk of onvoldoende is

Er zijn nogal wat mensen die zonnestroom willen opwekken maar daartoe niet de mogelijkheid hebben. Dat kan zijn omdat hun dak te klein is, dakkapellen, dakramen of schoorstenen in de weg staan, hun dak op het noorden ligt, schaduw een probleem vormt of in een appartement of op begane grond in een duplexwoning wonen en niets over hun dak te vertellen hebben. Sommigen vinden zonnepanelen niet mooi. Op monumenten mogen vaak geen zonnepanelen liggen. In dergelijke situaties is het mogelijk om toch eigen groene stroom op te wekken via de postcoderoosregeling: uw panelen op andermans dak of land

De postcoderoos (PCR) regeling betekent: gezamenlijke stroomproductie

Deze landelijke PCR-subsidieregeling (officieel “regeling verlaagd tarief”) zit als volgt in elkaar.

Wat is een postcoderoos ?

Een postcoderoos omvat een postcodegebied in het centrum met de daaromheen de aangrenzende postcodegebieden, de blaadjes van de roos.

In de postcoderoos van Zuidwolde (9785) staan 12.260 huizen waarvan 460 in Zuidwolde.
De postcoderoos van Noordwolde (9784) omvat 4385 huizen waarvan 105 in Noordwolde.
Hieronder staan de postcoderozen van Noord- en Zuidwolde weergegeven. Als deze twee rozen worden samengenomen spreken we van een postcoderups. De postcoderups van Noord- en Zuidwolde samen: 565 huizen in een gebied met 12.745 huizen.

PCR Noordwolde PCR Zuidwolde
9734 Noorddijk,
Ruischerbrug & -waard
9736 Beijum
– Oost
9737 Beijum
– West
9738 Noorderhoogebrug,
Koningslaagte
Sauwerd 9771
Adorp 9774 Adorp
Bedum 9781 Bedum
Noordwolde 9784 Noordwolde
Zuidwolde 9785 <b>Zuidwolde</b>
9797 Thesinge

Geogafisch ziet de postcoderups er uit zoals onderstaand landkaartje laat zien:

Wat is de postcoderoos regeling?

In het kort gezegd, deelnemers aan een PCR regeling krijgen gedurende 15 jaar vrijstelling van energiebelasting op de door hen geproduceerde stroom op andermans dak. Daartoe moeten zij lid zijn van een energiecoöperatie en zon- en/of windcertificaten hebben gekocht.

Zon- en Windcertificaten

Binnen de postcoderoosregeling worden geen zonnepanelen of delen van windmolens verkocht, maar alleen rechten op vrijstelling van energiebelasting. Deze worden zon- of windcertificaten genoemd.

Een zon- of windcertificaat is het recht op volledige vrijstelling van energiebelasting op de stroom die één zonnepaneel resp. een omschreven deel van een windmolen levert.

Alleen leden van DURABEL die in onze postcoderups wonen kunnen zon- of windcertificaten kopen.
Dit recht op belastingvrijstelling start bij het begin van een project en duurt 15 jaar.
Een zon- of windcertificaat geeft een opbrengst van ± 250-270 kWh stroom per jaar, het jaarlijks belastingvoordeel is in 2019 11,98 cent/kWh.

U kunt altijd zon- of windcertificaten bijkopen of juist een deel verkopen als bv. de kinderen het huis uit gaan. Als u naar buiten de postcoderoos verhuist vervalt het belastingvoordeel en verkoopt u uw zon-/windcertificaten. U kunt natuurlijk in uw nieuwe omgeving naar een andere energiecoöperatie en postcoderoosregeling uitkijken. De waarde van de zon-/windcertificaten daalt in de loop der tijd met een afschrijving over 15 jaar. Tussentijdse aan- of verkoop houdt daar uiteraard rekening mee. Hoe er na 15 jaar met de panelen wordt omgegaan moet door de coöperatie nog worden besloten.

Bedrijven kunnen ook lid worden van DURABEL, maar zij mogen niet meer dan 20% van een project bezitten en bij een stroomverbruik en stroomproductie boven 10.000 kWh vindt geen belastingvoordeel meer plaats. Bovendien moeten zij een kleinverbruikers aansluiting van max 3x80 ampère hebben.

In de huidige systematiek is het verstandig om voor 90% van uw huidige stroomverbruik zon- of windcertificaten aan te schaffen. Hoeveel u dan zou moeten aanschaffen kunt u in de tabel vinden, tevens ziet u daarin wat het kost en hoeveel het oplevert. Als u meer stroom produceert dan u verbruikt, krijgt u over het meerdere geen belastingkorting.

Wat doet DURABEL ?

In het kader van de PCR koopt DURABEL zonnepanelen en legt deze op een groot ideaal gelegen dak van een boerderij of grote schuur binnen de postcoderoos van Noordwolde of Zuidwolde. DURABEL kan ook een (deel van) windmolen kopen. DURABEL is de eigenaar van dergelijke groene stroomfabriekjes. DURABEL sluit notarieel vastgelegde contracten af met de dak- en grondeigenaren.
DURABEL werkt in projecten waarop haar leden kunnen intekenen. In de loop der tijd kunnen nieuwe projecten worden gestart. De projecten hebben telkens een looptijd van 15 jaar.
Het zeer gunstig aantal huizen in Noord- en Zuidwolde vergeleken met het totaal in de postcoderups, vereist uiteraard voldoende medewerking van de boeren om hun daken en land ter beschikking te stellen om aan de vraag aan zon- en windcertificaten te kunnen voldoen.

Wat gebeurt er met de stroom?

Zonnepanelen en windmolens produceren gelijkstroom. Gelijkstroom wordt door een omvormer omgezet in wisselstroom die aan het elektriciteitskabelnetwerk van Enexis wordt afgeleverd. De productie wordt bijgehouden door de omvormer en een slimme meter. Op basis van de jaaropbrengst door de zonnepanelen op een dak of windmolen kan de productie per zon- of windcertificaat worden berekend. Eigenaren van zon- en windcertificaten krijgen vrijstelling van energiebelasting over de stroom die “hun” panelen hebben geproduceerd.
De geproduceerde stroom wordt verkocht aan de coöperatieve energiemaatschappij Energie VanOns. Als u uw energie betrekt bij  Energie VanOns dan wordt de belastingvrijstelling door hen verrekend in het jaarafrekening. Bent u bij een andere maatschappij, dan krijgt u van DURABEL een jaaropgave waarmee u zelf naar uw energieleverancier moet gaan om de belastingvrijstelling te regelen. Als u Energie VanOns als energieleverancier heeft kunt u uw energieverbruik op hun website zien.

Via de app die in verbinding staat met de omvormer van het DURABEL-project waar u deel van uit maakt kunt u stroomproductie van uw zonnepanelen of windmolen van uur tot uur volgen.

Het financiële plaatje

Planning d.d. 8 juni 2019 :

De prijs van een zon-/windcertificaat zal waarschijnlijk per project wat verschillen. De prijs van een zoncertificaat in ons eerste project Wolddijk 82 van 151 panelen zal ongeveer € 285 bedragen exclusief 15 jaar onderhouds- en beheerskosten. Durabel probeert het zonnedak voor te financieren waardoor de instapprijs rond € 50 per certificaat komt te liggen met een jaarlijkse contributie per certificaat van ± € 25. Exacte bedragen volgen nog. Als eigenaar van zoncertificaten is de terugverdientijd dan zo’n 8,5 jaar. Samen met de coöperatie (u krijgt het belastingvoordeel en de coöperatie krijgt de stroominkomsten) ligt de terugverdientijd op 7-8 jaar. Dit is ongeveer even lang als  zonnepanelen op je eigen dak. Doet u mee dan produceert en gebruikt u 15 jaar groene stroom en blaast u voor uw stroombehoefte in ieder geval geen CO2 meer de lucht in.
We komen spoedig met een folder en en prospectus. U kunt nu al inschrijven via een bericht via deze website of via uw eigen mail aan info@ecdurabel.nl .

Advies

Het advies aan onze leden is om over te stappen naar energiemaatschappij Energie VanOns.
DURABEL ontvangt van Energie VanOns namelijk per lid € 75 per jaar als wederverkopersvergoeding, een flinke inkomstenbron van DURABEL. DURABEL stelt daartegenover dat u bij aanschaf van zoncertificaten geen contributie meer hoeft te betalen, dat scheelt toch weer € 10 per jaar. Verder hoeft u zelf niet achter het belastingvoordeel aan, want dat regelt Energie VanOns voor u. De wederverkopersgelden van DURABEL worden in onze dorpen besteed voor nieuwe energie, vergroenende, sociale of andere projecten. Het grote voordeel van deze regeling is dat het geld dat gemoeid is met door u betaalde energienota’s hier in het noorden blijft, hier kan worden geïnvesteerd, en niet naar buitenlandse energiemaatschappijen verdwijnt.

Word dus lid van Durabel èn ga energie afnemen van Energie VanOns