De beleidsregel ‘Eenmalige Energietoeslag 2022’ is in Het Hogeland vastgesteld. Omdat de energiekosten dit jaar flink zijn gestegen, krijgen inwoners met een uitkering van de gemeente een eenmalige energietoeslag van 800 euro.

Als je elke maand een uitkering van van de gemeente ontvangt (bijstand, IOAW, IOAZ of Bbz) dan hoef je de toeslag niet aan te vragen. Dan wordt de € 800,- automatisch aan je overgemaakt, mits je aan de regels voldoet. Je krijgt die toeslag dan in juni 2022.

Inwoners met een andere minimumuitkering, AOW met klein pensioen of werknemers en zelfstandigen met een minimuminkomen kunnen er ook voor in aanmerking komen. Die moeten de toelage zelf aanvragen.

KLIK hier voor uitgebreide informatie die Het Hogeland biedt over de voorwaarden voor het verkrijgen van de toelage en de hulp die hiervoor kan worden ingeroepen.

KLIK hier voor een overzicht over de energietoeslag.
Het is ook mogelijk graties advies van een energiecoach aan te vragen.

Aanvragen is mogelijk vanaf 1 juli tot 1 november 2022.
Per adres kan een aanvraag worden ingediend.