Op donderdagavond 17 maart werd in De Verbinding een ALV gehouden die geheel gewijd was aan ons eerste postcoderoosproject “Wolddak 1”. Er kunnen 104 zonnepanelen op het dak van Wolddijk 82 Zuidwolde worden geplaatst. Dienovereenkomstig nam het bestuur het besluit om 104 zondelen (participaties, obligatieleningen) uit te geven voor €55 en 7,0% rente die in 15 jaar annuïtair worden terugbetaald. De ALV gaf hiervoor toestemming. Tevens werd het participatiereglement en het informatiedocument geaccordeerd.
In de pauze werden de eerste inschrijvingen voor zondelen gedaan.
Op 16 april zal het zonnedak in gebruik worden genomen, extra feestelijk wegens het 1e lustrum van Ec Durabel.

Voordracht van de voorzitter
Het AB-besluit tot uitgifte van zondelen
Het participatiereglement
Informatiedocument Wolddak 1
Veelgestelde vragen over het project