Een van de resultaten van onze enquête van medio 2017 was dat er grote behoefte bestaat aan informatie over warmtepompen. Stef Folmer, energie-adviseur (www.dumaenergieadvies.nl) was daarom uitgenodigd om dit onderwerp in Het Anker te komen presenteren. Hij voegde daar ook nog een verhaal over pelletkachels aan toe.
Hij bracht een duidelijk verhaal. Er werden veel vragen gesteld die in alle rust werden beantwoord en tot discussies leidden waardoor de pauze wat later dan gepland begon.
Na de pauze bracht Arnold Simons enkele mededelingen van EC Durabel. Daarna presenteerde hij de evaluatie van de 12 energiescans die door Arnold Strijker werden uitgevoerd in onze dorpen en de bevindingen van zo’n 25 huizen die de warmtecamera hanteerden. De belangrijkste constatering van de huizen was dat de adviezen en beelden bevestigden dat zij goed op weg waren. De planning en aard van de benodigde verdere investeringen waren zo verschillend dat er geen collectieve inkoop te realiseren was. Een belangrijke andere conclusie is verder dat de huizen die meededen al ruim bezig waren met hun energievraagstuk en dat het een opgave zal zijn om de nu nog niet of minder geïnteresseerden voor de scans en warmtecamera in de toekomst te winnen.
Arnold Simons bracht daarna een kort verhaal over het feit dat Durabel in het afgelopen jaar werd benaderd door een projectontwikkelaar in grote windmolens en een die contact zocht om over een zonneweide te spreken. Omdat deze grootschalige projecten de omgeving van Noord- en Zuidwolde betreffen en daarvoor draagvlak nodig is, vormde zich een kleine commissie die zich met draagvlakvorming en participatie bezig zal houden.

Er waren zo’n 30 dorpsgenoten aanwezig.
De voordracht van Stef Folmer wordt niet op deze website gepubliceerd.
De voordrachten van Arnold Simons :
mededelingen Durabel, evaluatie bijeenkomst 30 nov 2017 en eerste discussie over eigen grootschalige energieproductie