Met een warmtebeeldcamera kunnen plaatsen waar warmte uit een huis ontsnapt worden opgespoord. Systematisch onderzoek naar die warmtelekken geeft een beeld van waar er wat aan een huis moet gebeuren om energie/gas te besparen. Die inventarisatie is van belang om een gedegen advies te kunnen geven over welke isolerende maatregelen het beste kunnen worden genomen, maar ook in welke volgorde en met welk financieel plaatje. Er bestaan verschillende subsidieregelingen en leenmogelijkheden om een huis te verduurzamen, daar hoeft u het niet voor te laten. Hoe eerder minder gas wordt verstookt hoe beter.

We hebben in week 3 t/m 5 een warmtecamera (merk Flir) tot onze beschikking.
Meld u aan om deze zelf te gebruiken; hoewel er een goede handleiding bij zit, is het maken van goede beelden en interpreteren ervan niet altijd even makkelijk. Daarom heeft Huugh Bons zich aangeboden woningen systematisch in beeld te komen brengen en onafhankelijk advies uit te brengen of u te assisteren. Met coronaregels wordt uiteraard rekening gehouden.

Voordeel is dat als er meerdere woningen tot isolerende maatregelen willen overgaan, deze collectief ingekocht kunnen gaan worden. Als u meedoet, dan graag ook terugkoppeling.

Meld u aan via een contactbericht op deze website, een mailtje aan info@ecdurabel.nl , of bel met 06 50281599