In de 2022 lente-editie van Boeskoolnijs stelt Michiel Mulder zich voor. Hij is per 1 januari extern projectleider van onze Proeftuin Aardgasvrij Zuidwolde. Het doel van het project is om Zuidwolde in 8 jaar aardgasvrij te maken.
De warmte zal o.a. uit het water van het Boterdiep worden verkregen (aquathermie; TEO = thermische energie oppervlaktewater) en opgeslagen in een seizoensopslag, WKO (warmte-koude-opslag). Deze warmte kan dan via een door ons zelf beheerd warmtenet worden verspreid en gebruikt. Daarnaast is verduurzaming van woningen van belang zodat zij aan een lage temperatuur verwarming (45 grC) voldoende hebben. Het is een complex project waar iedereen vroeg of laat bij betrokken raakt.