Voordat je met verduurzaming van je woning gaat starten is het van groot belang eerst te weten en te meten hoe je huidige energiegebruik eruit ziet. Dat is voor het aardgasvrij worden van een dorp als Zuidwolde ook van belang. De energietransitie is zeer gebaat bij een goede analyse vooraf om met die gegevens in de hand de juist keuzes in de juiste volgorde te maken zodat de transitie energetisch en financieel zo gunstig mogelijk uit pakt, voor iedereen en de gehele maatschappij. Het liefst dus geen maatregelen waar we later spijt van krijgen door juist vooraf goed onderzoek te doen. De warmtetransitie, bedoeld om van het aardgas af te komen vereist inzicht in woningen en het gedrag van hun bewoners. Dat inzicht is te verkrijgen door energiegegevens van vele huizen te verzamelen, te analyseren, conclusies te trekken en daaruit adviezen te destilleren. Veranderingen in het energiegebruik door bv isolerende maatregelen komen zo ook naar boven. Laat daarom je slimme meter voor dit onderzoek ook uitlezen. Sluit je daarom ook aan bij Energiesense voor deze dataverzameling en meld je aan!

Met Energiesense is het mogelijk ons huidige energiegebruik te monitoren. Energiesense is een bevolkingsonderzoek van de Hanzehogeschool dat het energiegebruik van woningen verzamelt en daarmee onderzoek doet. Hoe meer deelnemers hoe beter het inzicht is in ons energiegebruik waardoor adviezen op het gebied van duurzaamheid beter worden. De gegevens kunnen via de slimme meter worden aangeleverd. Daar hoef je niet veel voor te doen, alleen je aanmelden op hun website:


Doe dus mee en meld je aan.