Op 30 juni jl. werd een digitale Extra ALV gehouden i.v.m. een lening als voorfinanciering van ons postcoderoosproject “De Wolddaken”. Er waren 14 leden online aanwezig. De binnengekomen vragen stonden al beantwoord op de website. Deze werden doorgenomen en verduidelijkt. Alle leden die een stem uitbracht 38/58 gingen akkoord met het aangaan van de lening. Het bestuur is erg blij met de grote respons van onze leden en hun positieve reactie.

Hieronder staan de notulen, vragen en antwoorden, en ook de agenda en de daarbij horende toelichting.

Concept Notulen Extra Algemene Ledenvergadering 30 juni 2020

vragen en antwoorden

Agenda en toelichting extra ALV