Na het besloten deel van de ALV van Plaatselijk Belang Zuidwolde op 27 september jl. bracht Arnold Simons de stand van zaken van Durabel voor de overvolle grote zaal van De Kern. De drie speerpunten van Durabel werden belicht.

De elektrische deelauto blijft nog een tijd te gebruiken, de website van Durabel verstrekt de informatie hoe je kunt instappen. Dat verandert binnenkort, maar dat moet geen probleem opleveren.

Het postcoderoosproject De Wolddaken nadert zijn start. Op de adressen Wolddijk 73 en 82 kunnen in totaal zo’n 260 zonnepanelen worden geplaatst. De SCE-subsidie is hiervoor inmiddels binnen (SCE=Subsidieregeling Collectieve Energieopwekking). Binnenkort gaan we deelnemers werven en verkopen we zonnecertificaten. Een zonnecertificaat staat voor de productie van 300 kWh stroom per jaar. Deze certificaten kunnen ook als belegging dienen. De prijzen zijn nog niet helemaal zeker, maar we stevenen af op een zonnecertificaat voor €25-30 met een jaarlijkse winstuitkering van €3,5-5. Verdere informatie staat op deze website.

De aanvraag voor een “Proeftuin Aardgasvrij Wonen” voor Zuidwolde is gehonoreerd. Durabel heeft dit initiatief genomen. De gemeente Het Hogeland heeft inmiddels 4 miljoen Euro gestort gekregen, alleen voor Zuidwolde! We zoeken nu een projectleider om samen met de gemeente, de Hanzehogeschool, ACS-Building en Durabel een start te maken. Per groep huizen (clusters) willen we eerst uitvoerig analyseren hoe hun warmtebehoefte is om met die gegevens gefundeerde adviezen over isolatie en aanpassing van hun verwarmingsapparatuur te kunnen geven. Inspraak vanaf het begin is essentieel, samen stap voor stap aardgasvrij. Het aardgasvrij verwarmen gaat iedereen aan, iedereen zal hierbij dan ook betrokken worden.

Klink hier voor de presentatie