In Beijum is sinds een jaar een energiewerkgroep actief. In de nieuwe wijkkrant De Beijumer hebben zij en wij een artikeltje geschreven om de Beijumers in beweging te zetten richting verduurzaming. Het artikeltje van ons is ook bedoeld hen te attenderen op de aanschaf van zonnepanelen, de salderingsregeling, onze elektrische deelauto en de warmtebeeldcamera waarmee we warmtelekken kunnen opsporen. Zij kunnen deelnemen aan onze activiteiten, er hun voordeel mee doen en hopelijk trekt het voldoende aandacht waardoor hun werkgroep duurzaamheid groeit, met 3000 huur- en 3000 koopwoningen moet dat toch kunnnen! Succes Beijumers!

Durabel artikeltje in De Beijumer van 27 januari 2021