In deze nieuwsbrief geven we aan waar we mee bezig zijn en wat onze leden van ons in 2020 kunnen verwachten en waaraan ze kunnen deelnemen. We hopen door onze activiteiten niet alleen meer leden te krijgen maar ook meer klanten van Energie VanOns. Het belangrijkste op dit moment is om voor 1 april samen met de gemeente Het Hogeland een aanvraag te doen om Zuidwolde aan te laten wijzen als proeftuin aardgasvrije wijk. Daarnaast hopen we medio 2020 een postcoderoosproject op 2 panden aan de Wolddijk te kunnen starten.

7 februari 2020  1e nieuwsbrief