Ec Durabel is net 3 jaar geworden en probeert vol levenslust en energie Noord- en Zuidwolde bewust te maken van het energie- en klimaatvraagstuk.
In de afgelopen maanden zijn er weer veel inspanningen verricht om onze dorpen in de energietransitie mee te nemen. De omvangrijkste klus was het opstellen van de aanvraag voor een rijksbijdrage in het kader van het aardgasvrij maken van Zuidwolde. Rond 1 oktober komt de uitslag van de aanvraag die we samen met de gemeente, de Groninger EnergieKoepel (GrEK) en Hanzehogeschool deden.
Ons eerste postcoderoos-project “De Wolddaken” is nu werkelijk van de grond aan het komen, lees het bericht en hou de berichtgeving op deze website in de gaten.
Eind april werd in Zuidwolde de 1e openbare laadpaal geplaatst aan het Pastorielaanpleintje. Vrienden of familie met een elektrische auto kunnen dus gerust op bezoek komen en bijladen om op de terugweg niet met een lege accu te komen staan. En iedereen in Zuidwolde kan nu elektrisch gaan rijden, zeker met de subsidie die de overheid aan nieuwe (€ 4000) en gebruikte (€ 2000) elektrische auto’s verstrekt per 4 juni !! . . .
Verder dwalen er een aantal groene boekjes met informatie over onderzoek van je huis en isolatiemaatregelen nog door het dorp. Pik er een op en doe uw voordeel ermee.
Veel leesplezier, en  . . wordt ook actief op energiegebied.

2e Nieuwsbrief van Durabel