Op 29 mei 2019 vond in Het Anker de derde ALV van Ec Durabel plaats. Er waren 20 dorpsgenoten aanwezig, er waren 14 afmeldingen. Na een korte terugblik op de activiteiten in 2018, besprak penningmeester Henk Reijsoo het financieel jaarverslag. De KasKie bleek de boeken te hebben gecontroleerd en goed bevonden. Daarna verleende de ALV decharge aan het bestuur. Er werden daarna enkele wijzigingen in het bestuur besproken, voorgesteld en goed bevonden. Het verzoek aan de aanwezige leden om een nieuwe secretaris werd niet ingewilligd. Daarom meldde Henk Reijsoo zich aan als nieuwe secretaris en was nieuw bestuurslid Alwin Kruijt Spanjer bereid het penningmeesterschap van hem over te nemen. Daarna besprak Arnold Simons het postcoderoos-project “Wolddijk 82” waarin 151 zonnepanelen op het dak van de boerderij van Huugh Bons worden gelegd. De ALV ging akkoord met het verder ontwikkelen van dit project inclusief het aangaan van een lening en de aanschaf van de panelen en nieuwe aansluiting van Enexis.

Zie voor de notulen: de coöperatie\notulen

Dia’s ALV EC Durabel op 29 mei 2019

Na de pauze brachten zes 3e jaars werktuigbouwkunde studenten (werkgroep Zeta) hun ontwerp van een lage temperatuur warmtenet met buffers om per groepje huizen in Noord- en Zuidwolde via heatpipes, warmtepompen en groene energie van het gas af te komen. Een voorbeeld hiervoor is het primitieve Ecovat dat al zo’n 35 jaar goed functioneert voor 97 huizen aan de Froukemaheerd.

Presentatie werkgroep Zeta over warmtenet met warmtebuffers