Twee CU-fractieleden van de gemeenteraad van Het Hogeland, Nannet Gijzen en Theo de Vries, bezochten Ec Durabel op 6 november 2019. De ontmoeting vond plaats in het huis van Jan Christiaansen. Hij heeft een warmtebuffer van 5 kuub water waarin zonnewarmte wordt opgeslagen vanuit heatpipes op zijn dak. Het gesprek ging over de ontwikkeling van een warmtenet in Zuidwolde. Voor de zomervakantie heeft een groep van zes studenten werktuigbouwkunde van de Hanzehogeschool onder leiding van Dirk Kurstjens een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden in Zuidwolde. Als voorbeeld hebben zij een carré van zo’n 30 huizen genomen en uitgewerkt in de richting van een laag-temperatuur warmtenet met buffers. Ideaal is om in de zomer de warmte van de zon op te slaan in een buffervat om dat op koudere momenten en in de winter te gebruiken. Dat kan met buffervaten met water onder de grond. Een voorbeeld hiervan is het warmtenet van de Froukemaheerd in Beijum dat al sinds ± 1980 functioneert: 97 huizen met zonnecollectoren op hun dak dumpen hun warmte in een 100.000 liter groot vat onder de grond en tappen de warmte als ze het nodig hebben. Hun gasverbruik is slechts ±500 kuub per jaar. Durabel heeft de steun van de politiek nodig om hun warmteplannen te verwezenlijken. Afgesproken werd om te onderzoeken of er een bredere steun in de gemeenteraad is voor onze warmteplannen. Eind 2021 moet iedere gemeente hun “transitievisie warmte” inleveren voor de RES = Regionale Energie Strategie. Per wijk of dorp moet dan worden aangegeven hoe die denken van het gas af te gaan. Daar kan Durabel een stimulerende rol in spelen samen met de Hanzehogeschool, Entrance, vrijwilligers en politiek.

De Ommelander Courant doet op 21 november melding van dit bezoek.