Aan het einde van de ALV kreeg Durabel spreektijd om te vertellen met welke onderwerpen Durabel met haar werkgroepjes mee bezig en welke plannen er zijn. Helaas werkte het Apple-sticky van Arnold niet op de Windows-laptop van Nico Schutte en moest hij zijn verhaal uit het hoofd doen. De presentatie die hier te lezen is komt min of meer overeen met zijn voordracht. De melding dat we met een postcoderoos-project van zo’n 900 panelen bezig zijn in het kader van de postcoderoos-regeling werd duidelijk aangestopt. De toehoorders werd gevraagd, als we zover zijn, om mee te doen met werktuigbouwkunde studenten van de HanzeHogescool die een ontwerp maken van een warmtenet met warmtebuffer en daarvoor een aantal huizen moeten bekijken. Op 15 mei volgt de ALV van Durabel, later VERPLAATST NAAR 29 MEI !!

Voordracht Arnold Simons tijdens ALV van PBZ