Door corona maanden vertraagd vond op 14 juli jl. in De Kern de eerste bijeenkomst plaats van de klankbord- en projectgroep voor Aardgasvrij Zuidwolde. Er hadden zich tijdens de bijeenkomst op 3 maart vorig jaar in de Ontmoetingskerk hiervoor 20 en 12 dorpsbewoners aangemeld, enkele voor beide groepen. Arnold Simons bracht een verhaal over de ontwikkelingen rond warmte in Zuidwolde: o.a. de studenten werktuigbouwkunde van de Hanzehogeschool, de “Zeta”-groep, die een voorstel deden voor een warmtenet voor een cluster van 30 woningen in Zuidwolde, de aanvraag voor de proeftuin aardgasvrij Zuidwolde onze 400 woningen, TEO-Boterdiep (thermische energie uit oppervlaktewater) met WKO (warmte-koude-opslag), de financiering, de aanvraag voor subsidie voor monitoring van die woningen, het betrekken van de energiecoaches bij het project. Daarna volgde een levendige discussie over o.a. hoe we met de eerste cluster zouden kunnen starten, hoe we de bewoners kunnen benaderen, technische zakten zoals ontwikkelingen rond waterstof. We verwachten binnenkort van Binnenlandse Zaken een definitief akkoord voor onze proeftuinaanvraag.
We zijn op zoek naar een projectleider en een changemanager, dus als u geschikte personen hiervoor kent, dan horen wij dat graag . . . .
Klik hier voor de presentatie over de stand van zaken rond aardgasvrij Zuidwolde