In een zonnige en landelijke omgeving opende gedeputeerde Nienke Homan de grote energiemarkt van Zuidwolde op zaterdag 12 mei door de boorinstallatie van AE Systems in werking te stellen. Proefboren voor aardwarmte was een van de informatieve stands die Energiecoöperatie Durabel Noord-& Zuidwolde, het Energieloket Groningen en Buurkracht hadden georganiseerd op het erf en in de loods van de boerderij van Bert Dijkinga aan het Boterdiep Oz. Een kok liet iedereen op een inductiekookplaat zijn lunch klaarmaken om ervaring op te doen met deze gasloze manier van koken. Er konden proefritjes worden gemaakt met elektrische auto’s; elektrische motoren en scooter konden uitgebreid worden bewonderd en besproken. Er waren in totaal zo’n 22 stands die door zo’n 250 bezoekers werden bezocht. De markt werd afgesloten door wethouder van Bedum Jan Willem van der Kolk die erop wees dat de energietransitie een enorme omschakeling voor ons allen is een veel inspanning vergt. Deze markt liet diverse nieuwe energiebesparende en energieproducerende maatregelen zien waarvan iedereen wat van meenam in een fairachtige sfeer. Deze markt van Durabel gaf een boel informatie over stappen die we kunnen maken in de richting van een gasloos Groningen.

Verslagen van deze succesvolle markt werden gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden en de Ommelander Courant