Naar aanleiding van een discussie tijdens de bijeenkomst op 29 maart 2018 werd een werkgroep opgericht om randvoorwaarden en uitgangspunten op papier te zetten die van belang zijn voor het realiseren van duurzame energieproductie nabij Noord- en Zuidwolde. Het creëren van draagvlak is essentieel en bewonersparticipatie is expliciet doel.
De werkgroep bestond uit : Jan Christiaansen, Nico Schutte, Arnold Simons, Sjaak Swart en Egbert Zwart

Notitie: Durabel Participatie Energieproject Noord- en Zuidwolde