Het is gelukt !! Zuidwolde heeft een rijksbijdrage van 4 miljoen Euro gekregen om in 8 jaar aardgasvrij te worden!

Op initiatief van Ec Durabel heeft de gemeente Het Hogeland in april 2020 een aanvraag voor Zuidwolde ingediend in het kader van de 2e ronde proeftuinen van het Programma Aardgasvrije Wijken van de overheid. Het plan werd opgesteld door medewerkers van Het Hogeland, de Hanzehogeschool, de Groninger Energiekoepel en Durabel. Omdat de gehonoreerde projecten (19 van de 77) duurder uitvielen dan verwacht, moest er voor eveneens geschikte projecten een aanvullende financiering worden gezocht. Binnen het programma “Toekomstagenda Groningen” is dat nu gelukt. Zuidwolde krijgt een rijksbijdrage van € 4.000.000 om in 8 jaar aardgasvrij te worden. Daarvoor is uiteraard de medewerking van alle dorpsgenoten nodig. We beogen een clustergewijze aanpak, stapsgewijs, met kleine groepjes huizen samen met de eigenaren en bewoners onderzoeken wat mogelijk is om energetisch en financieel zo gunstig mogelijk zonder aardgas te kunnen verwarmen, warm tapwater te krijgen en te kunnen koken. Ons plan moet nu uitgewerkt gaan worden, nadere berichten volgen.

KLIK HIER voor de Definitieve Proeftuinaanvraag