Hierbij worden alle bewoners van Zuidwolde, wethouders en ambtenaren van Het Hogeland uitgenodigd om de oprichting van Warmtecoöperatie Warmwolde van Zuidwolde mee te maken en geïnformeerd te worden over de stand van zaken en plannen rond de Proeftuin Aardgasvrij Zuidwolde.

De oprichting van Wc Warmwolde is de eerste mijlpaal om Zuidwolde zelf zeggenschap te laten hebben over het nog te realiseren warmtenet.

Met de daadwerkelijke oprichting van Wc Warmwolde wordt de eerste stap gezet om de zeggenschap van het nog te realiseren warmtenet in Zuidwolde bij de bewoners te leggen.

Als alles meezit wordt er tussen de 3-5 jaar een eerste stap gezet met de realisatie van het warmtenet van Zuidwolde. Met de oprichting van de Wc Warmwolde is er een entiteit ontstaan die eigenaar kan worden van het te realiseren warmtenet. Dit betekent dat de zeggenschap over het warmtenet en de ontwikkeling daarvan bij de bewoners van Zuidwolde komt te liggen.

De wethouder zet de viering van de oprichting van Warmwolde extra kracht bij door de kersverse coöperatie toe te spreken. Tijdens de avond wordt naast de viering de stand van zaken gegeven over ontwikkelingen rond het warmtenet en de planning daarvan.

Voor meer informatie kunt u terecht op: Warmtecoöperatie Warmwolde of  kunt u contact opnemen met: Michiel Mulder, projectleider, telefoon: 0623367049 of mail naar:  info@warmwolde.nl

Lokatie: De Verbinding, Pastorielaan 30, 9785AW Zuidwolde

Programma:

19.30 inloop met thee / koffie met iets feestelijks
19.45 Michiel Mulder: welkom en korte toelichting
19.55 Wethouder Arjen Nolles
20.05 Michiel Mulder: de stand van zaken: wat is er gebeurd, waar staan we nu, waar gaan we naar toe, planning, vragen en afsluiting
20.30 Mogelijkheid tot inschrijven als lid van Wc Warmwolde, napraten, borrel
21.30 Einde avond