Tijdens de bijeenkomst van de Energiewerkgroep PBZ met zo’n 70 dorpelingen werd de naam van de op te richten energiecoöperatie bekend gemaakt: DURABEL. Deze naam en de startsubsidie van € 3.200 die van Servicepunt LEV (Lokale Energie Voorwaarts) werd verkregen, stemmen voorzitter Arnold Simons (re) en secretaris Bert de Jonge zeer tevreden.