De zaal in De Verbinding was op donderdagavond 9 juni net groot genoeg voor de 50 deelnemers van de startbijeenkomst van de Proeftuin Aardgasvrij Zuidwolde. Na een korte inleiding door Arnold Simons (avondvoorzitter) werd de nieuwe wethouder voor duurzaamheid, Arjen Nolles gevraagd zich voor te stellen de avond te openen. Hij spraak de hoop en verwachting uit dat het project een succes gaat worden en prees de samenwerking die tot stand is gebracht. Michiel Mulder, extern projectleider, presenteerde daarna zichzelf en besprak de plannen om Zuidwolde in 8 jaar tijd van het aardgas af te halen. Samen gaan we dat bereiken, maar ieder in zijn eigen tempo met frequent overleg en goede begeleiding. Op 13 juli vindt de eerste bijeenkomst plaats van 30 woningen die de eerste cluster gaan vormen van het warmtenetproject. Wessel Holman en Cees Kuipers presenteerden na de pauze de plannen van Wierden en Borgen ten aanzien van hun woningbezit en het komende duurzaamheidsproject in de Tuinbouwstraat, dat helaas door tekorten aan arbeidskrachten verlaat is. Als afsluiting bracht Huugh Bons een voordracht over de werkzaamheden als energiecoach en riep iedereen op zich voor zo’n opleiding aan te melden, hoe meer kennis op dit terrein hoe beter. Koffie of thee met koek vooraf en fris of biertje in de pauze en bij het naborrelen, lardeerden een geslaagde en gezellige dorpsavond. Zuidwolde is op weg naar aardgasvrij.

Klik hieronder voor de inhoud van de uitnodigende brief, de voordrachten of het verslag in de Ommelander:
* Uitnodiging van de gemeente Het Hogeland en Ec Durabel voor de startbijeenkomst
* Aankondiging startbijeenkomst in de Noorderkrant
* Inleiding en agenda startbijeenkomst Proeftuin Aardgasvrij Zuidwolde
* Presentatie extern projectleider Michiel Mulder
* Voordracht energiecoaches Huugh Bons en Hein Rumpt
* Verslag van de startbijeenkomst in de Ommelander Courant