Het herfstnummer van Boeskoolnijs bevat een artikel over de elektriciteitsvoorziening van Noord- en Zuidwolde. Het beschrijft de ontwikkeling van de stroomproductie in het noorden. Vanaf 1886 waren er in Nederland lokale initiatieven. Een kleine turfcentrale in Veendam was in 1901 hier de eerste. In 1902 begon de stad Groningen met zijn stroomproductie naast de gasfabriek aan de Bloemsingel. Wegens een snel stijgende behoefte kwam in 1914 in de Polder Helpman het Provinciale Elektriciteitsbedrijf (PEB) Groningen in productie. Via de “Maatschappij tot Aanleg en Exploitatie van Laagspanningsnetten” (“de Laagspanningsnetten”) werd de gehele provincie geleidelijk van stroom voorzien. In 1925 werden Noord- en Zuidwolde aangesloten. Een 30-tal transformatiehuisjes opgetrokken in de stijl van de Amsterdamse School staan nog op het hogeland, leuk voor een fietstochtje. In 1931 kwam er een nieuwe Helpmancentrale, de huidige Mediacentrale. In 1964 werd de Hunzecentrale in gebruik genomen. Vanaf 1978 werden veel krachtiger centrales in de Eemshaven gebouwd en kon de Hunzecentrale in 1998 stoppen en werden de 5 beeldbepalende hoge schoorstenen neergehaald.
Na meer dan 100 jaar steenkoolverbranding in centrales voor onze stroombehoefte zitten we nu in de energietransitie naar schone, groene stroom, door zonlicht geproduceerd, decentraal op daken, op weg naar “zon op alle daken”.

De Elektriciteitshistorie van Noord- en Zuidwolde

Veel leesplezier