In het lentenummer van Boeskoolnijs van 2021 staat het 2e artikel over de energievoorziening in Noord- en Zuidwolde. Dit gaat over de gastransitie die onze Wolden beleefden in in de periode 1950 – 1975, van stadsgas via propaangas naar aardgas. Het ontdekken van aardgasvelden, de oprichting van gasbedrijf Hunsingo en de ruim 100 kilometer buizen die werden aangelegd komen aan de orde, en tevens de laatste stuiptrekkingen van de kolenhandel die voor gezellige warmte in huis zorgde. De snelle overgang naar aardgas is tekenend voor de behoefte aan “schone energie”. Maar achter de schermen bleken de kolencentrales steeds actiever om onze elektriciteitshonger te stillen, en zoals we nu weten het klimaat te beïnvloeden zoals aardgasverbranding ook doet.De huidige energietransitie heeft tot doel over te stappen op echt schone energie in een energieneutralen samenleving.

Veel leesplezier.
De energievoorziening in Noord- en Zuidwolde in de periode 1950-1975