Begin juli werd in Noord- en Zuidwolde de enquête huis aan huis verspreid. Het formulier kon worden ingevuld en op de aangegeven adressen ingeleverd worden. Tevens bestond de mogelijkheid de enquête via de website van EC Durabel in te vullen. Tot eind september stond de enquête open.

enquête als flyer