Op 3 maart hielden we samen met de gemeente Het Hogeland, de Groninger EnergieKoepel (GrEK) en de Hanzehogeschool in de Ontmoetingskerk een druk bezochte en geslaagde avond over aardgasvrij Zuidwolde. In 2030 moeten 1,5 miljoen bestaande huizen van het aardgas af zijn, daar willen wij ook bij horen. Dat is een enorme klus waarvoor de overheid veel geld ter beschikking stelt.

Eind 2019 werd de 2e ronde proeftuinen aardgasvrije wijken open gesteld en werden alle 355 gemeenten gevraagd een project voor een wijk of dorp in te dienen. Voor zo’n project wordt 4 miljoen rijksbijdrage ter beschikking gesteld. Na uitvoerig overleg half januari met de gemeente, de Groninger EnergieKoepel (GrEK), Hanzehogeschool en raadsfracties, besloot de gemeente de proeftuin-aanvraag voor Zuidwolde te doen, met de warmtenet-plannen die in 2019 in samenwerking met de Hanzehogeschool waren ontwikkeld, als uitgangspunt. Daarna volgde op 5 februari een stakeholdersoverleg (o.a. met Wierden & Borgen, Enexis). Drie werkgroepen (participatie, techniek, financiën & businesscase) gingen aan de slag om de vragenlijst van de overheid in te vullen. Op 30 april kon de aanvraag, na passeren van B&W door de gemeente worden ingediend. Nu is het wachten op de uitslag die in september komt. Tijdens de bijeenkomst op 3 maart hebben zich een 25-tal bewoners aangemeld voor de klankbordgroep en projectgroep; met hen zullen we contact onderhouden en in discussie gaan over het plan dat nu is gelanceerd.

Als onze aanvraag wordt gehonoreerd kan ieder huis daar zijn voordeel mee doen, aan alle huizen moet worden gesleuteld om die aardgasvrij te maken. Met een gezamenlijk gedragen project met goede, ook financiële ondersteuning moet dit kunnen lukken.  De proeftuinaanvraag kunt u hieronder in oproepen.

definitieve aanvraag programma aardgasvrije wijken Durabel Zuidwolde