Als laatste spreker op de ALV hield Arnold Simons, voorzitter van Energiecoöperatie Durabel, een voordracht over de mogelijkheden onze Wolden energieneutraal te maken.
We moeten van het gas af, dat is al geen discussie meer. Maar de energie die gas bevat (voor verwarming, warm tapwater en koken) zal door elektrische energie moeten worden vervangen. De hoeveelheid stroom die we, als we van het gas zijn, nodig hebben is wel 8-10 keer zoveel als we nu gebruiken. We kunnen we uiteraard alle stroom blijven kopen bij onze energiemaatschappijen, dan hoeven we verder niets te doen. Maar dan hebben we ook geen voordeel van ontwikkelingen die er om onze dorpen heen gebeuren en subsidieregelingen die er zijn om voordeel te behalen.

Op dit moment bestaat de salderingsregeling nog: de hoeveelheid stroom die je met je eigen panelen op je eigen dak produceert, niet meteen gebruikt en op het net dumpt wordt afgetrokken van de stroom die je koopt, zodat je stroomkosten sterk verlaagd zijn en je na zo’n 8 jaar je investering in eigen panelen hebt terugverdiend. Deze regeling zal waarschijnlijk in 2020 worden herzien om iedereen te bewegen ook stroom te gaan opslaan en zo weinig mogelijk op het net te dumpen. Daarvoor zal dan weer een extra investering worden vereist.
In een postcoderoosproject, waarbij je je panelen op andermans dak legt in je eigen postcoderoos gebied, hoef je 15 jaar geen energiebelasting te betalen, dat scheelt je 2/3 van je stroomkosten.
Deze twee regelingen gaan alleen nog maar over onze stroombehoefte en niet over de energie die we uit gas nodig hebben. Gas voorziet ons voor zo’n 80% van onze energiebehoefte!

Deelname van Durabel aan een grootschalig energieproject om daarmee onze jaarlijkse energiebehoefte (ongeveer 2 Megawatt) zelf te produceren is een kans om energieneutraal te worden èn financieel voordeel te behalen. Daarmee zijn onze huizen nog niet van het gas af, daarvoor moet nog veel werk worden verzet en veel geïnvesteerd. De kosten om onze veelal oude vrijstaande huizen gasloos te maken bedragen zo’n € 18.000 – 36.000 per huis. Waar halen we dat geld vandaan? Met alleen subsidies zal dat niet lukken. In de eerstkomende 20 jaar zal dat geld wel moeten worden verkregen. Daarom willen we bekijken of deelname aan een grootschalig energieproject mogelijk is met de bedoeling om de winst die daaruit voortkomt te gaan investeren in de huizen in onze dorpen. Deelname aan een grootschalig energieproject moet echter wel gedragen worden door onze inwoners. Daarover gaan we zeker nog verder praten.

Zie: de uitnodiging voor jaarvergadering van PBZ en voordracht van Arnold Simons van EC Durabel